SQL Server’da Palindromik Metin Kontrolü

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da palindromik metin kontrolü nasıl yapabiliriz bundan bahsedeceğim.

Kod Örneği 1

Aşağıdaki kod yardımı ile bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

DECLARE @yazi VARCHAR(50) = N'Kak';
SELECT CASE
      WHEN @yazi = REVERSE(@yazi) THEN
        1
      ELSE
        0
    END AS PalindromeYazimi;

Kod Örneği 2

DECLARE @Yazi VARCHAR(256) = 'Deneme';
SELECT CASE
      WHEN REPLACE(@Yazi, ' ', '') = REVERSE(REPLACE(@Yazi, ' ', '')) THEN
        'Palindrome'
      ELSE
        'Palindrome Değil'
    END AS Sonuc;

Kod Örneği 3

DECLARE @number INT = 1912191;
DECLARE @numberAux INT = @number;
DECLARE @isPalindrome BIT = 1;
DECLARE @reversedNumber INT = 0;
WHILE @numberAux > 0
BEGIN
  DECLARE @rightDigit INT = @numberAux % 10;
  SET @reversedNumber = @reversedNumber * 10 + @rightDigit;
  SET @numberAux = @numberAux / 10;
END;
IF @number <> @reversedNumber
  SET @isPalindrome = 0;
PRINT CONVERT(VARCHAR, @number) + ' sayısı palindromik bir sayıdır ';

Yukarıdaki kodlardan herhangi birini çağırdığınızda aşağıdaki sonucu göreceksiniz.

SQL Server'da Palindromik Metin Kontrolü

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

335 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!