SQL Server’da Rastgele Şifre Oluşturan Prosedür

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da rastgele şifre oluşturan prosedür hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda rastgele şifre oluşturmak isteyebiliriz.

Aşağıdaki prosedürde basamak sayısını da belirleyerek şifre oluşturma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

CREATE PROC RastgeleParolaOlustur @SifreUzunlugu INT
AS
BEGIN

  DECLARE @char CHAR = '';
  DECLARE @charI INT = 0;
  DECLARE @OlusanSayi VARCHAR(100) = '';
  WHILE @SifreUzunlugu > 0
  BEGIN
    SET @charI = ROUND(RAND() * 100, 0);
    SET @char = CHAR(@charI);

    IF @charI > 48
      AND @charI < 122
    BEGIN
      SET @OlusanSayi += @char;
      SET @SifreUzunlugu = @SifreUzunlugu - 1;
    END;
  END;
  SELECT @OlusanSayi [Şifre];

END;

--Prosedürün kullanımı

EXEC dbo.RastgeleParolaOlustur @SifreUzunlugu = 32; -- int


Prosedürü oluşturup çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir sonuç alacaksınız.

Görüldüğü üzere 32 haneli şifre oluşturulmuş oldu. Siz rakamı kendinize göre belirleyebilirsiniz.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Şunlar makaleler de hoşunuza gidebilir