SQL Server’da Seçili Ay ve Yıldaki Tüm Günleri Listeleyen Prosedür

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da seçili ay ve yıldaki tüm günleri listeleyen prosedür hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda seçili ay ve yıla ait tüm günlerin listelenmesini isteyebiliriz.

Aşağıdaki prosedürü kullanarak bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz.

CREATE PROC AydakiTumGunleriGetir
  @Aybilgisi TINYINT,
  @YilBilgisi INT
AS
BEGIN
  -- SET LANGUAGE TURKISH -- Ay bilgisi Türkçe gelsin istiyorsanız
  DECLARE @BaslangicTarihi DATETIME
    = CAST(CAST(@YilBilgisi AS CHAR(4)) + RIGHT('0' + CAST(@Aybilgisi AS VARCHAR(2)), 2) + '01' AS DATETIME);
  DECLARE @BitisTarihi DATETIME = DATEADD(MONTH, 1, @BaslangicTarihi);
  WITH mycte
  AS (SELECT @BaslangicTarihi AS dt
    UNION ALL
    SELECT dt + 1
    FROM mycte
    WHERE dt + 1 < @BitisTarihi)
  SELECT REPLACE(CONVERT(CHAR(11), dt, 106), ' ', '-') AS [Günler]
  FROM mycte;
END;

--Kullanımı
EXEC dbo.AydakiTumGunleriGetir @Aybilgisi = 10,  -- tinyint 
                @YilBilgisi = 2016; -- int

Prosedürü oluşturup örnek kullanımı çalıştırdığınızda aşağıdaki sonucu alacaksınız.

SQL Server’da Seçili Ay ve Yıldaki Tüm Günleri Listeleyen Prosedür

Görüldüğü üzere seçilen ay ve yıla ait tüm günler listelenmiş oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

98 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!