SQL Server ile ilgili her şey.

SQL Server’da Seçili Ay ve Yıldaki Tüm Günleri Listeleyen Prosedür

S

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da seçili ay ve yıldaki tüm günleri listeleyen prosedür hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda seçili ay ve yıla ait tüm günlerin listelenmesini isteyebiliriz.

Aşağıdaki prosedürü kullanarak bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz.

CREATE PROC AydakiTumGunleriGetir
  @Aybilgisi TINYINT,
  @YilBilgisi INT
AS
BEGIN
  -- SET LANGUAGE TURKISH --Ay bilgisi Türkçe gelsin istiyorsanız
  DECLARE @BaslangicTarihi DATETIME
    = CAST(CAST(@YilBilgisi AS CHAR(4)) + RIGHT('0' + CAST(@Aybilgisi AS VARCHAR(2)), 2) + '01' AS DATETIME);

  DECLARE @BitisTarihi DATETIME = DATEADD(MONTH, 1, @BaslangicTarihi);
  WITH mycte
  AS (SELECT @BaslangicTarihi AS dt
    UNION ALL
    SELECT dt + 1
    FROM mycte
    WHERE dt + 1 < @BitisTarihi)
  SELECT REPLACE(CONVERT(CHAR(11), dt, 106), ' ', '-') AS [Günler]
  FROM mycte;


END;

--Kullanımı

EXEC dbo.AydakiTumGunleriGetir @Aybilgisi = 10,  -- tinyint
                @YilBilgisi = 2016; -- int


Prosedürü oluşturup örnek kullanımı çalıştırdığınızda aşağıdaki sonucu alacaksınız.

Görüldüğü üzere seçilen ay ve yıla ait tüm günler listelenmiş oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Yazar Hakkında

Yavuz Selim Kart

SQL Server tarafında kendini ilerletmeye çalışırken bildiklerini sürekli başkalarına aktaran, yazılım dünyasında (C#, Java, Python vb.) kendini güncel tutmaya çalışan, araştırma yapmaktan bıkmayan, meraklı, bilginin üzerine bilgi katmaktan mutluluk duyan bir yazılım eğitmeni ve kod sever.
Grafik tasarım dünyasında Indesign'ı anlatacak kadar iyi kullanabilen, Photoshop ve Illustrator'e de orta düzey hakimiyeti bulunan, internet üzerinde online kimya dergisi kurmuş ve bunu yüzbinlerce kişiye ulaştırmayı başaran bir grafik sever.
WordPress tarafında 5 adet web sitesi kurmuş, bu sistemler üzerine çalışan bir WordPress sever.
Sosyal medya üzerinde okumalara ve araştırmalara devam eden, kendi kurmuş olduğu kimya dergisini daha çok kişiye nasıl ulaştırırım diye düşünen ve bu konuda SEO çalışmaları üzerine kafa yoran bir Sosyal Medya sever.
Kısaca çok çalışmayı seven, azimli biriyim.

Yavuz Selim Kart
SQL Server ile ilgili her şey.

Yazar

Yavuz Selim Kart

SQL Server tarafında kendini ilerletmeye çalışırken bildiklerini sürekli başkalarına aktaran, yazılım dünyasında (C#, Java, Python vb.) kendini güncel tutmaya çalışan, araştırma yapmaktan bıkmayan, meraklı, bilginin üzerine bilgi katmaktan mutluluk duyan bir yazılım eğitmeni ve kod sever.
Grafik tasarım dünyasında Indesign'ı anlatacak kadar iyi kullanabilen, Photoshop ve Illustrator'e de orta düzey hakimiyeti bulunan, internet üzerinde online kimya dergisi kurmuş ve bunu yüzbinlerce kişiye ulaştırmayı başaran bir grafik sever.
WordPress tarafında 5 adet web sitesi kurmuş, bu sistemler üzerine çalışan bir WordPress sever.
Sosyal medya üzerinde okumalara ve araştırmalara devam eden, kendi kurmuş olduğu kimya dergisini daha çok kişiye nasıl ulaştırırım diye düşünen ve bu konuda SEO çalışmaları üzerine kafa yoran bir Sosyal Medya sever.
Kısaca çok çalışmayı seven, azimli biriyim.