SQL Server’da Veritabanının Tüm Tabloları ve Tüm Sütunlarında Arama Yapan Prosedür

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da veritabanının tüm tabloları ve tüm sütunlarında arama yapan prosedür hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda veritabanının tüm tabloları ve tüm sütunlarında arama yapmak isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki prosedürü kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

--Prosedürün oluşturulması

CREATE PROC TumTablolardaAramaYap
(@AranacakKelime NVARCHAR(100))
AS
BEGIN
  CREATE TABLE #Results
  (
    TableName NVARCHAR(370),
    ColumnName NVARCHAR(370),
    ColumnValue NVARCHAR(3630)
  );
  SET NOCOUNT ON;
  DECLARE @TableName NVARCHAR(256),
      @ColumnName NVARCHAR(128),
      @SearchStr2 NVARCHAR(110);
  SET @TableName = N'';
  SET @SearchStr2 = QUOTENAME('%' + @AranacakKelime + '%', '''');
  WHILE @TableName IS NOT NULL
  BEGIN
    SET @ColumnName = N'';
    SET @TableName =
    (
      SELECT MIN(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME))
      FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
      WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
         AND QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME) > @TableName
         AND OBJECTPROPERTY(OBJECT_ID(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME)), 'IsMSShipped') = 0
    );
    WHILE (@TableName IS NOT NULL) AND (@ColumnName IS NOT NULL)
    BEGIN
      SET @ColumnName =
      (
        SELECT MIN(QUOTENAME(COLUMN_NAME))
        FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
        WHERE TABLE_SCHEMA = PARSENAME(@TableName, 2)
           AND TABLE_NAME = PARSENAME(@TableName, 1)
           AND DATA_TYPE IN ( 'char', 'varchar', 'nchar', 'nvarchar' )
           AND QUOTENAME(COLUMN_NAME) > @ColumnName
      );
      IF @ColumnName IS NOT NULL
      BEGIN
        INSERT INTO #Results
        EXEC ('SELECT ''' + @TableName + ''', ''' + @TableName + '.' + @ColumnName + ''', LEFT(' + @ColumnName + ', 3630)
FROM '     + @TableName + ' (NOLOCK) ' + ' WHERE ' + @ColumnName + ' LIKE ' + @SearchStr2);
      END;
    END;
  END;
  SELECT *
  FROM #Results;

END;

--Prosedürün kullanımı

EXEC dbo.TumTablolardaAramaYap @AranacakKelime = N'PO18850127500'

Prosedürü oluşturup kodu çalıştırdığınızda aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz.

SQL Server'da Veritabanının Tüm Tabloları ve Tüm Sütunlarında Arama Yapan Prosedür

Görüldüğü üzere aradığımız kelimenin hangi tabloda ve hangi sütunda olduğu bilgisi gelmiş oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

393 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!