SQL Server’da Tabloda Satırların Boyutunu Hesaplamak

Herkese merhaba,

Bu kısımda SQL Server’da tabloda satırların boyutunu hesaplama kodları olacak.

declare @tablo nvarchar(128)
declare @kolonid nvarchar(128)
declare @sql nvarchar(max)


set @tablo = 'Categories'  -- Tablo adını burada belirliyoruz
set @kolonid = 'CategoryID'  -- Tablo sütun adını ya da kolon id numarasını burada belirliyoruz

set @sql = 'select ' + @kolonid +' , (0'

select @sql = @sql + ' + isnull(datalength(' + name + '), 1)' 
        from sys.columns where object_id = object_id(@tablo)
set @sql = @sql + ') as rowsize from ' + @tablo + ' order by rowsize desc'

PRINT @sql

exec (@sql)
SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Şunlar makaleler de hoşunuza gidebilir