SQL Server’da Tabloların HTML Formatta Çıktısını Alan Prosedür

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da tabloların HTML formatta çıktısını alan prosedür ile ilgili bilgi paylaşacağım

SQL Server’da bazı durumlarda tabloların HTML formatta çıktısını almak isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki prosedürü kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

CREATE PROCEDURE [dbo].[SqlTableToHtml] (@TABLENAME NVARCHAR(500),
@OUTPUT NVARCHAR(MAX) OUTPUT,
@TBL_STYLE NVARCHAR(1024) = '',
@TD_STYLE NVARCHAR(1024) = '',
@HDR_STYLE NVARCHAR(1024) = '')
AS

	DECLARE @exec_str NVARCHAR(MAX)
	DECLARE @ParmDefinition NVARCHAR(500)

	SET @exec_str = N'
DECLARE @exec_str NVARCHAR(MAX)
DECLARE @ParmDefinition NVARCHAR(500)

select CustColHTML_ID=0,* INTO #CustomTable2HTML FROM ' + @TABLENAME + ' 

DECLARE @COUNTER INT
SET @COUNTER=0
UPDATE #CustomTable2HTML SET @COUNTER = CustColHTML_ID=@COUNTER+1 

DECLARE @HTMLROWS NVARCHAR(MAX) DECLARE @FIELDS NVARCHAR(MAX) 
SET @HTMLROWS='''' DECLARE @ROW NVARCHAR(MAX) 

SET @FIELDS=''<tr>''
SELECT @FIELDS=COALESCE(@FIELDS, '' '','''')+''<th ' + @HDR_STYLE + '>'' + name + ''</th>''
FROM tempdb.sys.Columns
WHERE object_id=object_id(''tempdb..#CustomTable2HTML'')
AND name not like ''CustColHTML_ID''
SET @FIELDS=@FIELDS + ''</tr>''

DECLARE @ColumnName NVARCHAR(500)
DECLARE @maxrows INT
DECLARE @rownum INT

SELECT @maxrows=count(*) FROM #CustomTable2HTML

DECLARE col CURSOR FOR
SELECT name FROM tempdb.sys.Columns
WHERE object_id=object_id(''tempdb..#CustomTable2HTML'')
AND name not like ''CustColHTML_ID''
ORDER BY column_id ASC

SET @rowNum=0
SET @ParmDefinition=N''@ROWOUT NVARCHAR(MAX) OUTPUT,@rowNum_IN INT''

While @rowNum < @maxrows
BEGIN
 SET @HTMLROWS=@HTMLROWS + ''<tr>''

 SET @rowNum=@rowNum +1
 OPEN col
 FETCH NEXT FROM col INTO @ColumnName
 WHILE @@FETCH_STATUS=0
  BEGIN
   
   SET @exec_str=''SELECT @ROWOUT=(select COALESCE(['' + @ColumnName + ''], '''''''') AS ['' + @ColumnName + ''] from #CustomTable2HTML where CustColHTML_ID=@rowNum_IN)''

	 EXEC	sp_executesql 
			@exec_str,
			@ParmDefinition,
			@ROWOUT=@ROW OUTPUT,
      @rowNum_IN=@rownum

   SET @HTMLROWS =@HTMLROWS + ''<td ' + @TD_STYLE + '>'' + @ROW + ''</td>''
   FETCH NEXT FROM col INTO @ColumnName
  END
 CLOSE col
 SET @HTMLROWS=@HTMLROWS + ''</tr>''
END

SET @OUTPUT=''''
IF @maxrows>0
SET @OUTPUT= ''<table ' + @TBL_STYLE + '>'' + @FIELDS + @HTMLROWS + ''</table>''

DEALLOCATE col
'

	DECLARE @ParamDefinition NVARCHAR(MAX)
	SET @ParamDefinition = N'@OUTPUT NVARCHAR(MAX) OUTPUT'

	EXEC sp_executesql @exec_str
					 ,@ParamDefinition
					 ,@OUTPUT = @OUTPUT OUTPUT

	RETURN 1


--Kullanımı


DECLARE @html NVARCHAR(MAX)
EXEC SqlTableToHtml 'Products'
					,@html OUTPUT
					,''
					,'style="border-top:1px #CCCCCC solid;padding:7px"'
					,'style="padding:7px"'
SELECT
	@html

Yukarıdaki prosedürü oluşturup çalıştırınca aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz.

SQL Server'da Tabloların HTML Formatta Çıktısını Alan Prosedür

Yukarıdaki prosedürü Northwind veritabanı üzerinde Products tablosu üzerinde deneyerek sonucu elde ettim. Sizler kendi tablolarınızda da deneyebilirsiniz.

Görüldüğü üzere tablonun HTML formatta çıktısını almış olduk.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

149 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!