SQL Server ile ilgili her şey.

SQL Server’da Tabloların Index, Boyut ve Kolon Bilgilerini Almak

S

Herkese merhaba,

Bu kısımda SQL Server’da tabloların index, boyut ve  kolon bilgilerini alma kodları olacak.

SELECT			OBJECT_NAME(i.object_id) AS TableName
				, ISNULL(i.name, 'HEAP') AS IndexName
				, ISNULL(STUFF((SELECT ', ' + QUOTENAME(c2.name) + 
						CASE ic2.is_descending_key
						WHEN 0 THEN ' ASC'
						ELSE ' DESC'
						END						 
						FROM sys.indexes i2 INNER JOIN sys.index_columns ic2
						ON i2.object_id = ic2.object_id AND i2.index_id = ic2.index_id
						INNER JOIN  sys.columns c2 ON ic2.object_id = c2.object_id AND ic2.column_id = c2.column_id						
						WHERE ic2.object_id = i.object_id AND ic2.index_id = i.index_id
						ORDER BY ic2.object_id	 
						FOR XML PATH(N''), TYPE).value(N'.[1]', N'NVARCHAR(MAX)'), 1, 1, N''), 'HEAP') AS IndexColumnOrder
				, i.index_id AS IndexID			
				, i.fill_factor				
				, p.rows AS NumRows			
				, au.total_pages AS NumPages
				, au.total_pages / 128 AS TotMBs
				, au.used_pages / 128 AS UsedMBs
				, au.data_pages / 128 AS DataMBs
FROM sys.indexes i INNER JOIN sys.partitions p 
ON i.object_id = p.object_id AND i.index_id = p.index_id
INNER JOIN sys.allocation_units au ON
CASE 
WHEN au.type IN (1,3) THEN p.hobt_id
WHEN au.type = 2 THEN p.partition_id
END = au.container_id
INNER JOIN sys.objects o ON i.object_id = o.object_id
WHERE o.is_ms_shipped <> 1 AND au.type_desc = 'IN_ROW_DATA'
AND p.partition_number = 1			
ORDER BY OBJECT_NAME(i.object_id), i.index_id

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Yazar Hakkında

Yavuz Selim Kart

SQL Server tarafında kendini ilerletmeye çalışırken bildiklerini sürekli başkalarına aktaran, yazılım dünyasında (C#, Java, Python vb.) kendini güncel tutmaya çalışan, araştırma yapmaktan bıkmayan, meraklı, bilginin üzerine bilgi katmaktan mutluluk duyan bir yazılım eğitmeni ve kod sever.
Grafik tasarım dünyasında Indesign'ı anlatacak kadar iyi kullanabilen, Photoshop ve Illustrator'e de orta düzey hakimiyeti bulunan, internet üzerinde online kimya dergisi kurmuş ve bunu yüzbinlerce kişiye ulaştırmayı başaran bir grafik sever.
WordPress tarafında 5 adet web sitesi kurmuş, bu sistemler üzerine çalışan bir WordPress sever.
Sosyal medya üzerinde okumalara ve araştırmalara devam eden, kendi kurmuş olduğu kimya dergisini daha çok kişiye nasıl ulaştırırım diye düşünen ve bu konuda SEO çalışmaları üzerine kafa yoran bir Sosyal Medya sever.
Kısaca çok çalışmayı seven, azimli biriyim.

Yavuz Selim Kart
SQL Server ile ilgili her şey.

Yazar

Yavuz Selim Kart

SQL Server tarafında kendini ilerletmeye çalışırken bildiklerini sürekli başkalarına aktaran, yazılım dünyasında (C#, Java, Python vb.) kendini güncel tutmaya çalışan, araştırma yapmaktan bıkmayan, meraklı, bilginin üzerine bilgi katmaktan mutluluk duyan bir yazılım eğitmeni ve kod sever.
Grafik tasarım dünyasında Indesign'ı anlatacak kadar iyi kullanabilen, Photoshop ve Illustrator'e de orta düzey hakimiyeti bulunan, internet üzerinde online kimya dergisi kurmuş ve bunu yüzbinlerce kişiye ulaştırmayı başaran bir grafik sever.
WordPress tarafında 5 adet web sitesi kurmuş, bu sistemler üzerine çalışan bir WordPress sever.
Sosyal medya üzerinde okumalara ve araştırmalara devam eden, kendi kurmuş olduğu kimya dergisini daha çok kişiye nasıl ulaştırırım diye düşünen ve bu konuda SEO çalışmaları üzerine kafa yoran bir Sosyal Medya sever.
Kısaca çok çalışmayı seven, azimli biriyim.