SQL Server’da Tabloyu XML ve JSON Olarak Göstermek

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da tabloyu XML ve JSON olarak göstermek hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda tabloyu XML ve JSON olarak göstermek isteyebilirsiniz.

SQL Server’da XML desteği SQL Server 2014 ile birlikte gelmiştir. JSON desteği ise SQL Server 2016 ile birlikte gelmiştir.

Aşağıdaki örnek kodu SQL Server 2014 üzerinde denedim. Eğer siz de SQL Server 2014 kullanıyorsanız tablonuzu JSON’a çevirebilirsiniz. XML desteği ise zaten SQL Server 2014 üzerinde mevcut.

Aşağıdaki örnek kod yardımıyla bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

 

--Tablo oluşturma

CREATE TABLE UrunListesi
(
  Id INT IDENTITY(1, 1) PRIMARY KEY,
  UrunAdi VARCHAR(500),
  Fiyat NUMERIC(18, 2),
  Miktar INT,
  EklenmeTarihi DATETIME
);

--Tabloya veri ekleme

INSERT INTO UrunListesi
(
  UrunAdi,
  Fiyat,
  Miktar,
  EklenmeTarihi
)
VALUES
('Dijital Kamera', 20000, 5, GETDATE()),
('Laptop', 10000, 5, GETDATE()),
('Yazıcı', 12000.00, 5, GETDATE()),
('Mobil Telefon', 12000.00, 5, GETDATE()),
('Televizyon', 20000.00, 5, GETDATE());


--Tabloyu XML olarak gösterme

SELECT *
FROM ProductList
FOR XML PATH('');


--Tabloyu JSON olarak gösterme

SELECT '['
    + STUFF(
     (
       SELECT ',{"UrunAdi": "' + UrunAdi + '","Fiyat": "' + CONVERT(VARCHAR, Fiyat) + '","Miktar": "'
          + CONVERT(VARCHAR, Miktar) + '","EklenmeTarihi": "' + CONVERT(VARCHAR, EklenmeTarihi, 105) + '"}'
       FROM UrunListesi
       FOR XML PATH('')
     ),
     1,
     1,
     ''
       ) + ']' [UrunDetaylariJSON];

Örnek kodu çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir sonuç alacaksınız.

Görüldüğü üzere tablo XML ve JSON olarak gösterilmiş oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Şunlar makaleler de hoşunuza gidebilir