Herkese merhaba,

Bu kısımda SQL Server’da TC Kimlik Numarası doğrulayan fonksiyon kodları olacak

CREATE FUNCTION FN_TCNOKONTROL (@TcNo Bigint)
RETURNS NVARCHAR(20)
AS
BEGIN
   DECLARE @ATCNO Bigint
   DECLARE @BTCNO Bigint
   DECLARE @Deger1  Tinyint
   DECLARE @Deger2  Tinyint
   DECLARE @Deger3  Tinyint
   DECLARE @Deger4  Tinyint
   DECLARE @Deger5  Tinyint
   DECLARE @Deger6  Tinyint
   DECLARE @Deger7  Tinyint
   DECLARE @Deger8  Tinyint
   DECLARE @Deger9  Tinyint
   DECLARE @Q1  Int
   DECLARE @Q2  Int
   DECLARE @SONUC Bit 
	 DECLARE @metin NVARCHAR(50)   
   SET @ATCNO = @TcNo / 100
   SET @BTCNO = @TcNo / 100    
   IF LEN(CONVERT(VARCHAR(19),@TcNo)) = 11
   BEGIN
      SET @Deger1 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
      SET @Deger2 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
      SET @Deger3 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
      SET @Deger4 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
      SET @Deger5 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
      SET @Deger6 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
      SET @Deger7 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
      SET @Deger8 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
      SET @Deger9 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
      SET @Q1 = ((10-((((@Deger1+@Deger3+@Deger5+@Deger7+@Deger9)*3)+(@Deger2+@Deger4+@Deger6+@Deger8)) % 10))%10)
      SET @Q2 = ((10-(((((@Deger2+@Deger4+@Deger6+@Deger8)+@Q1)*3)+(@Deger1+@Deger3+@Deger5+@Deger7+@Deger9))%10))%10)    
      IF (@BTCNO * 100)+(@Q1 * 10)+@Q2 = @TcNo SET @SONUC = 1 ELSE SET @SONUC = 0
   END
   ELSE SET @SONUC = 0  

	IF (@SONUC=1)
		BEGIN
			SET @metin='Doğru bir TC Kimlik'
		END
	ELSE
		BEGIN
			SET @metin='Yanlış bir TC Kimlik'
		END

RETURN @metin

END 


--Çalıştırılması işlemi
SELECT dbo.FN_TCNOKONTROL(35775881138)

 

Author

SQL Server tarafında kendini ilerletmeye çalışırken bildiklerini sürekli başkalarına aktaran, yazılım dünyasında (C#, Java, Python vb.) kendini güncel tutmaya çalışan, araştırma yapmaktan bıkmayan, meraklı, bilginin üzerine bilgi katmaktan mutluluk duyan bir yazılım eğitmeni ve kod sever. Grafik tasarım dünyasında Indesign'ı anlatacak kadar iyi kullanabilen, Photoshop ve Illustrator'e de orta düzey hakimiyeti bulunan, internet üzerinde online kimya dergisi kurmuş ve bunu yüzbinlerce kişiye ulaştırmayı başaran bir grafik sever. WordPress tarafında 5 adet web sitesi kurmuş, bu sistemler üzerine çalışan bir WordPress sever. Sosyal medya üzerinde okumalara ve araştırmalara devam eden, kendi kurmuş olduğu kimya dergisini daha çok kişiye nasıl ulaştırırım diye düşünen ve bu konuda SEO çalışmaları üzerine kafa yoran bir Sosyal Medya sever. Kısaca çok çalışmayı seven, azimli biriyim.

Yorum Yaz