SQL Server’da TC Kimlik Numarası Doğrulayan Fonksiyon

Herkese merhaba,

Bu kısımda SQL Server’da TC Kimlik Numarası doğrulayan fonksiyon kodları olacak

CREATE FUNCTION FN_TCNOKONTROL (@TcNo Bigint)
RETURNS NVARCHAR(20)
AS
BEGIN
   DECLARE @ATCNO Bigint
   DECLARE @BTCNO Bigint
   DECLARE @Deger1  Tinyint
   DECLARE @Deger2  Tinyint
   DECLARE @Deger3  Tinyint
   DECLARE @Deger4  Tinyint
   DECLARE @Deger5  Tinyint
   DECLARE @Deger6  Tinyint
   DECLARE @Deger7  Tinyint
   DECLARE @Deger8  Tinyint
   DECLARE @Deger9  Tinyint
   DECLARE @Q1  Int
   DECLARE @Q2  Int
   DECLARE @SONUC Bit 
	 DECLARE @metin NVARCHAR(50)   
   SET @ATCNO = @TcNo / 100
   SET @BTCNO = @TcNo / 100    
   IF LEN(CONVERT(VARCHAR(19),@TcNo)) = 11
   BEGIN
      SET @Deger1 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
      SET @Deger2 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
      SET @Deger3 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
      SET @Deger4 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
      SET @Deger5 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
      SET @Deger6 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
      SET @Deger7 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
      SET @Deger8 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
      SET @Deger9 = @ATCNO % 10 SET @ATCNO = @ATCNO / 10
      SET @Q1 = ((10-((((@Deger1+@Deger3+@Deger5+@Deger7+@Deger9)*3)+(@Deger2+@Deger4+@Deger6+@Deger8)) % 10))%10)
      SET @Q2 = ((10-(((((@Deger2+@Deger4+@Deger6+@Deger8)+@Q1)*3)+(@Deger1+@Deger3+@Deger5+@Deger7+@Deger9))%10))%10)    
      IF (@BTCNO * 100)+(@Q1 * 10)+@Q2 = @TcNo SET @SONUC = 1 ELSE SET @SONUC = 0
   END
   ELSE SET @SONUC = 0  

	IF (@SONUC=1)
		BEGIN
			SET @metin='Doğru bir TC Kimlik'
		END
	ELSE
		BEGIN
			SET @metin='Yanlış bir TC Kimlik'
		END

RETURN @metin

END 


--Çalıştırılması işlemi
SELECT dbo.FN_TCNOKONTROL(35775881138)

 

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Şunlar makaleler de hoşunuza gidebilir