SQL Server’da Tüm Kolonların Collation’ını Değiştirme

SQL Server’da Tüm Kolonların Collation’ını Değiştirme
SQL Server’da Tüm Kolonların Collation’ını Değiştirme

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da tüm kolonların collation’ını değiştirme ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server’da bazı durumlarda veritabanının Collation’ını değiştirdiğiniz zaman Collation kolonlarda değişmeyebilir ve tüm kolonların Collation’ını değiştirmek isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki sorguyu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

DECLARE @collate NVARCHAR(100);
DECLARE @table NVARCHAR(255);
DECLARE @column_name NVARCHAR(255);
DECLARE @column_id INT;
DECLARE @data_type NVARCHAR(255);
DECLARE @max_length INT;
DECLARE @row_id INT;
DECLARE @sql NVARCHAR(MAX);
DECLARE @sql_column NVARCHAR(MAX);

SET @collate = N'Turkish_CI_AI';

DECLARE local_table_cursor CURSOR FOR
SELECT [name]
FROM sysobjects
WHERE OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1;

OPEN local_table_cursor;
FETCH NEXT FROM local_table_cursor
INTO @table;

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN

  DECLARE local_change_cursor CURSOR FOR
  SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY c.column_id) AS row_id,
      c.name column_name,
      t.Name data_type,
      c.max_length,
      c.column_id
  FROM sys.columns c
    JOIN sys.types t
      ON c.system_type_id = t.system_type_id
    LEFT OUTER JOIN sys.index_columns ic
      ON ic.object_id = c.object_id
        AND ic.column_id = c.column_id
    LEFT OUTER JOIN sys.indexes i
      ON ic.object_id = i.object_id
        AND ic.index_id = i.index_id
  WHERE c.object_id = OBJECT_ID(@table)
  ORDER BY c.column_id;

  OPEN local_change_cursor;
  FETCH NEXT FROM local_change_cursor
  INTO @row_id,
     @column_name,
     @data_type,
     @max_length,
     @column_id;

  WHILE @@FETCH_STATUS = 0
  BEGIN

    IF (@max_length = -1)
      SET @max_length = 4000;

    IF (@data_type LIKE '%char%')
    BEGIN TRY
      SET @sql
        = N'ALTER TABLE ' + @table + N' ALTER COLUMN ' + @column_name + N' ' + @data_type + N'('
         + CAST(@max_length AS NVARCHAR(100)) + N') COLLATE ' + @collate;
      PRINT @sql;
      EXEC sp_executesql @sql;
    END TRY
    BEGIN CATCH
      PRINT 'ERROR: Some index or contraint rely on the column' + @column_name + '. No conversion possible.';
      PRINT @sql;
    END CATCH;

    FETCH NEXT FROM local_change_cursor
    INTO @row_id,
       @column_name,
       @data_type,
       @max_length,
       @column_id;

  END;

  CLOSE local_change_cursor;
  DEALLOCATE local_change_cursor;

  FETCH NEXT FROM local_table_cursor
  INTO @table;

END;

CLOSE local_table_cursor;
DEALLOCATE local_table_cursor;

GO

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

129 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!