SQL Server’da Tüm Tablolarda Arama Yapan Prosedür

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da tüm tablolarda arama yapan prosedür ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server’da bazı durumlarda tüm tablolarda arama yapmak isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki prosedürü kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

CREATE PROC TumTablolardaAra (@SearchStr NVARCHAR(100))
AS
BEGIN
	DECLARE @Results TABLE (
		ColumnName NVARCHAR(370)
	   ,ColumnValue NVARCHAR(3630)
	)
	SET NOCOUNT ON
	DECLARE @TableName NVARCHAR(256)
		   ,@ColumnName NVARCHAR(128)
		   ,@SearchStr2 NVARCHAR(110)
	SET @TableName = ''
	SET @SearchStr2 = QUOTENAME('%' + @SearchStr + '%', '''')
	WHILE @TableName IS NOT NULL
	BEGIN
	SET @ColumnName = ''
	SET @TableName = (SELECT
			MIN(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME))
		FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
		WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
		AND QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME) > @TableName
		AND OBJECTPROPERTY(object_id(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME)), 'IsMSShipped') = 0)
	WHILE (@TableName IS NOT NULL)
	AND (@ColumnName IS NOT NULL)
	BEGIN
	SET @ColumnName = (SELECT
			MIN(QUOTENAME(COLUMN_NAME))
		FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
		WHERE TABLE_SCHEMA = PARSENAME(@TableName, 2)
		AND TABLE_NAME = PARSENAME(@TableName, 1)
		AND DATA_TYPE IN ('char', 'varchar', 'nchar', 'nvarchar')
		AND QUOTENAME(COLUMN_NAME) > @ColumnName)
	IF @ColumnName IS NOT NULL
	BEGIN
		INSERT INTO @Results EXEC ('SELECT ''' + @TableName + '.' + @ColumnName + ''', LEFT(' + @ColumnName + ', 3630) FROM ' + @TableName + ' (NOLOCK) ' + ' WHERE ' + @ColumnName + ' LIKE ' + @SearchStr2)
	END
	END
	END
	SELECT
		ColumnName
	   ,ColumnValue
	FROM @Results
END

--Kullanılması

EXEC dbo.TumTablolardaAra @SearchStr = N'King' -- nvarchar(100)

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

508 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!