SQL Server’da Tüm Tabloların Boyut Bilgisini Almak

Herkese merhaba,

Bu kısımda SQL Server’da tüm tabloların boyut bilgisini alma kodları olacak.

use NORTHWND --Database adını burdan değiştireceksiniz.
set nocount on
go

declare 
  @TableName varchar(128),
  @RID int,
  @MaxRID int

declare @loopSrc table
(
  RID int identity(1,1) primary key clustered,
  TableName varchar(128)
)

if object_id('tempdb.dbo.#Tabs') is not null drop table #Tabs
create table #Tabs
(
  TableName varchar(128),
  nRows int,
  nReserved as cast(replace(sReserved, ' KB', '') as int),
  nData as cast(replace(sData, ' KB', '') as int),
  nIndexSize as cast(replace(sIndexSize, ' KB', '') as int),
  nUnused as cast(replace(sUnused, ' KB', '') as int),
  sReserved varchar(30),
  sData varchar(30),
  sIndexSize varchar(30),
  sUnused varchar(30)

)
/*****************************
*** INSERT LOOP ITEMS HERE ***
*****************************/
insert into @loopSrc
(
  TableName
)
select name
from sys.tables

select 
  @RID = 1,
  @MaxRID = @@rowcount
/**********************
*** LOOP STRUCTURE ***
**********************/
while @RID <= @MaxRID
  begin

    select @TableName = TableName
    from @loopSrc
    where RID = @RID

    begin try
      insert into #Tabs
      exec sp_spaceused @tableName
    end try 
    begin catch
    end catch

    select @RID += 1
  
  end


select *
from #Tabs
order by nRows desc

201 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!