SQL Server’da Tüm Veritabanlarının Versiyon Bilgilerini ve Detaylarını Öğrenmek

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da tüm veritabanlarının versiyon bilgilerini ve detaylarını öğrenmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server’da bazı durumlarda tüm veritabanlarının versiyon bilgilerini ve detaylarını öğrenmek isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

SELECT @@servername AS 'Server Name',
    CONNECTIONPROPERTY('local_net_address') AS [IP Address],
    d.name AS [Database_Name],
    d.compatibility_level,
    @@version AS 'Version',
    CASE
      WHEN CONVERT(VARCHAR(128), SERVERPROPERTY('productversion')) LIKE '8%' THEN
        'SQL2000'
      WHEN CONVERT(VARCHAR(128), SERVERPROPERTY('productversion')) LIKE '9%' THEN
        'SQL2005'
      WHEN CONVERT(VARCHAR(128), SERVERPROPERTY('productversion')) LIKE '10.0%' THEN
        'SQL2008'
      WHEN CONVERT(VARCHAR(128), SERVERPROPERTY('productversion')) LIKE '10.5%' THEN
        'SQL2008 R2'
      WHEN CONVERT(VARCHAR(128), SERVERPROPERTY('productversion')) LIKE '11%' THEN
        'SQL2012'
      WHEN CONVERT(VARCHAR(128), SERVERPROPERTY('productversion')) LIKE '12%' THEN
        'SQL2014'
      WHEN CONVERT(VARCHAR(128), SERVERPROPERTY('productversion')) LIKE '13%' THEN
        'SQL2016'
      WHEN CONVERT(VARCHAR(128), SERVERPROPERTY('productversion')) LIKE '14%' THEN
        'SQL2017'
      WHEN CONVERT(VARCHAR(128), SERVERPROPERTY('productversion')) LIKE '15%' THEN
        'SQL2019'
      ELSE
        'unknown'
    END AS SQL_Server_Version,
    d.collation_name,
    (SUM(CAST(mf.size AS BIGINT)) * 8 / 1024) / 1024 AS Size_GBs
FROM sys.master_files mf
  INNER JOIN sys.databases d
    ON d.database_id = mf.database_id
WHERE d.database_id > 4 -- Skip system databases
GROUP BY d.name,
     d.compatibility_level,
     d.collation_name
ORDER BY d.name;

Yukarıdaki kodu çalıştırınca aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz.

SQL Server'da Tüm Veritabanlarının Versiyon Bilgilerini ve Detaylarını Öğrenmek

Görüldüğü üzere tüm veritabanlarının versiyon bilgilerini ve detaylarını öğrenmiş olduk.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

149 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!