SQL Server’da Veri Tabanı Tablosundan Entity Class Oluşturma

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da veri tabanı tablosundan Entity Class oluşturma ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server’da bazı durumlarda veri tabanı tablosundan Entity Class oluşturmak isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

DECLARE @TableName sysname = 'Categories';

DECLARE @Result VARCHAR(MAX) = 'public class ' + @TableName + ' 

{';

SELECT @Result = @Result + ' 

  public '   + ColumnType + NullableSign + ' ' + ColumnName + ' { get; set; } 

'
FROM
(
  SELECT REPLACE(col.name, ' ', '_') ColumnName,
      column_id ColumnId,
      CASE typ.name
        WHEN 'bigint' THEN
          'long'
        WHEN 'binary' THEN
          'byte[]'
        WHEN 'bit' THEN
          'bool'
        WHEN 'char' THEN
          'string'
        WHEN 'date' THEN
          'DateTime'
        WHEN 'datetime' THEN
          'DateTime'
        WHEN 'datetime2' THEN
          'DateTime'
        WHEN 'datetimeoffset' THEN
          'DateTimeOffset'
        WHEN 'decimal' THEN
          'decimal'
        WHEN 'float' THEN
          'float'
        WHEN 'image' THEN
          'byte[]'
        WHEN 'int' THEN
          'int'
        WHEN 'money' THEN
          'decimal'
        WHEN 'nchar' THEN
          'char'
        WHEN 'ntext' THEN
          'string'
        WHEN 'numeric' THEN
          'decimal'
        WHEN 'nvarchar' THEN
          'string'
        WHEN 'real' THEN
          'double'
        WHEN 'smalldatetime' THEN
          'DateTime'
        WHEN 'smallint' THEN
          'short'
        WHEN 'smallmoney' THEN
          'decimal'
        WHEN 'text' THEN
          'string'
        WHEN 'time' THEN
          'TimeSpan'
        WHEN 'timestamp' THEN
          'DateTime'
        WHEN 'tinyint' THEN
          'byte'
        WHEN 'uniqueidentifier' THEN
          'Guid'
        WHEN 'varbinary' THEN
          'byte[]'
        WHEN 'varchar' THEN
          'string'
        ELSE
          'UNKNOWN_' + typ.name
      END ColumnType,
      CASE
        WHEN col.is_nullable = 1
          AND typ.name IN ( 'bigint', 'bit', 'date', 'datetime', 'datetime2', 'datetimeoffset', 'decimal',
                   'float', 'int', 'money', 'numeric', 'real', 'smalldatetime', 'smallint',
                   'smallmoney', 'time', 'tinyint', 'uniqueidentifier'
                  ) THEN
          '?'
        ELSE
          ''
      END NullableSign
  FROM sys.columns col
    JOIN sys.types typ
      ON col.system_type_id = typ.system_type_id
        AND col.user_type_id = typ.user_type_id
  WHERE object_id = OBJECT_ID(@TableName)
) t
ORDER BY ColumnId;

SET @Result = @Result + ' 

}';

PRINT @Result;

Yukarıdaki kodu çalıştırdığınızda aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz.

SQL Server'da Veri Tabanı Tablosundan Entity Class Oluşturma

Görüldüğü üzere veri tabanı tablosundan Entity Class oluşturulmuş oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

177 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!