İleri Seviye SQL Server Sql Server

SQL Server’da Veritabanındaki Tüm Primary Key’leri Listelemek

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da veritabanındaki tüm Primary Key’lerin nasıl listelenebileceği hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda bu tür sorgular kullanarak tabloları analiz edebiliriz ya da başka amaçlar için de kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki sorguyu kullanarak bu işlemi sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz.

WITH column_names
AS (SELECT kc.object_id,
      kc.parent_object_id,
      PrimaryKeyName = QUOTENAME(OBJECT_NAME(kc.object_id)),
      SchemaName = QUOTENAME(OBJECT_SCHEMA_NAME(kc.parent_object_id)),
      TableName = QUOTENAME(OBJECT_NAME(kc.parent_object_id)),
      ColumnName = COL_NAME(ob.object_id, ic.column_id),
      ic.key_ordinal,
      key_number = CAST(kc.parent_object_id AS VARCHAR) + CAST(ic.key_ordinal AS VARCHAR),
      parent_number = CAST(kc.parent_object_id AS VARCHAR) + CAST(ic.key_ordinal - 1 AS VARCHAR),
      descending_key = CASE ic.is_descending_key
                WHEN 0 THEN
                  'ASC'
                ELSE
                  'DESC'
              END,
      clustered_desc = CASE INDEXPROPERTY(kc.parent_object_id, OBJECT_NAME(kc.object_id), 'IsClustered')
                WHEN 1 THEN
                  'CLUSTERED'
                ELSE
                  'NONCLUSTERED'
              END
  FROM sys.key_constraints kc
    INNER JOIN sys.objects ob
      ON kc.parent_object_id = ob.object_id
    INNER JOIN sys.indexes AS I
      ON kc.unique_index_id = I.index_id
        AND kc.parent_object_id = I.object_id
    INNER JOIN sys.index_columns ic
      ON I.object_id = ic.object_id
        AND I.index_id = ic.index_id
  WHERE kc.type = 'PK'
     AND ob.type = 'U'
     AND ob.name NOT IN ( 'dtproperties', 'sysdiagrams' )),
   max_key_ordinal
AS (SELECT object_id,
      parent_object_id,
      max_ordinal_value = MAX(key_ordinal)
  FROM column_names
  GROUP BY object_id,
       parent_object_id),
   primary_key_columns (object_id, parent_object_id, PrimaryKeyName, ColumnNames, SchemaName, TableName, key_ordinal,
             key_number, clustered_desc
             )
AS (SELECT pt.object_id,
      pt.parent_object_id,
      pt.PrimaryKeyName,
      ColumnNames = CAST(pt.ColumnName + ' ' + pt.descending_key AS VARCHAR(MAX)),
      pt.SchemaName,
      pt.TableName,
      pt.key_ordinal,
      pt.key_number,
      pt.clustered_desc
  FROM column_names pt
    INNER JOIN column_names ch
      ON pt.key_number = ch.key_number
  WHERE pt.key_ordinal = 1 -- parent record
  UNION ALL
  SELECT pt.object_id,
      pt.parent_object_id,
      pt.PrimaryKeyName,
      CAST(ch.ColumnNames + ', ' + pt.ColumnName + ' ' + pt.descending_key AS VARCHAR(MAX)),
      pt.SchemaName,
      pt.TableName,
      pt.key_ordinal,
      pt.key_number,
      pt.clustered_desc
  FROM column_names pt
    INNER JOIN primary_key_columns ch
      ON pt.parent_number = ch.key_number
  WHERE pt.key_ordinal != 1)
SELECT pk.PrimaryKeyName,
    pk.SchemaName,
    pk.TableName,
    'create_primary_key' = 'ALTER TABLE ' + pk.SchemaName + '.' + pk.TableName + ' ADD CONSTRAINT '
               + pk.PrimaryKeyName + ' PRIMARY KEY ' + clustered_desc + ' (' + pk.ColumnNames + ') ',
    'drop_primary_key' = 'ALTER TABLE ' + pk.SchemaName + '.' + pk.TableName + ' DROP CONSTRAINT '
              + pk.PrimaryKeyName
FROM primary_key_columns pk
  INNER JOIN max_key_ordinal mv
    ON mv.object_id = pk.object_id
      AND mv.parent_object_id = pk.parent_object_id
      AND mv.max_ordinal_value = pk.key_ordinal;

Kodu çalıştırdığınızda aşağıdaki sonucu göreceksiniz.

SQL Server'da Veritabanındaki Tüm Primary Key'leri Listelemek

Görüldüğü üzere tüm Primary Key’ler listelenmiş oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

78 Kez Okundu
SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Yazar hakkında

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli birisiyim.

Kopyalamak Yasaktır!