SQL Server’da İki Tarih Arasında Random Bir Tarih Oluşturmak

SQL Server’da İki Tarih Arasında Random Bir Tarih Oluşturmak
SQL Server’da İki Tarih Arasında Random Bir Tarih Oluşturmak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da iki tarih arasında random bir tarih oluşturmak hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda belirtilen iki tarih arasında random bir tarih oluşturmak isteyebiliriz.

Aşağıdaki fonksiyon yardımıyla bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

--Random sayı oluşturan view oluşturulması (Oluşturulması önemli) 

CREATE VIEW vw_Random
AS
SELECT RAND() AS Random;

--Fonksiyon oluşturulması 

CREATE FUNCTION IkiTarihArasıRandomTarihOlustur
(
  @BaslangicTarihi DATE,
  @BitisTarihi DATE
)
RETURNS DATE
AS
BEGIN
  DECLARE @AradakiGunler INT;
  DECLARE @RandomGun INT;
  SET @AradakiGunler = DATEDIFF(DAY, @BaslangicTarihi, @BitisTarihi);
  SET @RandomGun = CAST(
  (
    SELECT * FROM vw_Random
  ) * 10000 AS INT) % @AradakiGunler;
  RETURN DATEADD(DAY, @RandomGun, @BaslangicTarihi);
END;

--Kullanımı 

SELECT dbo.IkiTarihArasıRandomTarihOlustur('20190101', '20190131');

Fonksiyonu oluşturup çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir sonuç alacaksınız.

SQL Server’da İki Tarih Arasında Random Bir Tarih Oluşturmak

Görüldüğü üzere iki tarih arası baz alınarak random bir tarih oluşturulmuş oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

495 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!