SQL Server’da Veritabanının Satır Sayısı, Kolon Sayısı ve Boyutunun Hesaplanması

Herkese merhaba,

Bu kısımda SQL Server’da veritabanının satır sayısı, kolon sayısı ve boyutunun hesaplanması kodları olacak.

CREATE TABLE #temp (
table_name sysname ,
row_count INT,
reserved_size VARCHAR(50),
data_size VARCHAR(50),
index_size VARCHAR(50),
unused_size VARCHAR(50))
SET NOCOUNT ON
INSERT #temp
EXEC sp_msforeachtable 'sp_spaceused ''?'''
SELECT a.table_name AS Tablo_Adi,
a.row_count AS Satır_Sayısı,
COUNT(*) AS Kolon_Sayısı,
a.data_size AS Data_Boyutu
FROM #temp a
INNER JOIN information_schema.columns b
ON a.table_name collate database_default
= b.table_name collate database_default
GROUP BY a.table_name, a.row_count, a.data_size
ORDER BY CAST(REPLACE(a.data_size, ' KB', '') AS integer) DESC
DROP TABLE #temp
SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Şunlar makaleler de hoşunuza gidebilir