SQL Server ile ilgili her şey.

SQL Server’da Veritabanlarının Yedeğini Alıp 7-Zip Programı ile Sıkıştırmak

S

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da veritabanlarının yedeğini alıp 7-Zip ile sıkıştırmak hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da veritabanlarınızın yedeğini almak oldukça önemlidir. Bu işlemi her gün elle yapabileceğiniz gibi joblar aracılığıyla planlayıp da yapabilirsiniz.

Aşağıdaki kod veritabanlarınızın yedeğini 7-Zip ile sıkıştırıp alacaktır. 7-Zip ile sıkıştırınca harddiskten de yer kazanmış olacak ve bu işlem için de ekstra efor sarfetmemiş olacaksınız.

Not : Büyük veritabanları üzerinde çok da verimli çalışmadığı görülmüştür. Bu yüzden test ederek denemenizi öneriyorum.

DECLARE @name VARCHAR(50);
DECLARE @path VARCHAR(256);
DECLARE @backupTime VARCHAR(50);
DECLARE @fileName VARCHAR(256);
DECLARE @fileDate VARCHAR(20);
SELECT @backupTime
  = 'Tarih-' + CONVERT(CHAR(10), GETDATE(), 105) + '-Saat-' + CAST(DATEPART(HOUR, GETDATE()) AS NVARCHAR(5));
SET @path = 'D:\Deneme\' + @backupTime + '\';
--Backup dosyasının oluşturulacağı klasörün yolunu burada belirliyoruz. 
EXEC master.sys.xp_create_subdir @path;
SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20), GETDATE(), 113);
SELECT @fileDate = REPLACE(@fileDate, ' ', '_');
SELECT @fileDate = REPLACE(@fileDate, ':', '_');
DECLARE db_cursor CURSOR FOR
SELECT name
FROM master.dbo.sysdatabases
WHERE name NOT IN ( 'master', 'model', 'msdb', 'tempdb', 'ReportServer$YAVUZSELIM', 'ReportServer$YAVUZSELIMTempDB' );
--Sistem veritabanları yedek listemizden çıkartıyoruz.   
OPEN db_cursor;
FETCH NEXT FROM db_cursor
INTO @name;
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
  SET @fileName = @path + @name + '_' + @fileDate + '.bak';
  BACKUP DATABASE @name TO DISK = @fileName;
  DECLARE @COMMAND NVARCHAR(500);
  SET @COMMAND = N'"C:\Program Files\7-Zip\7z" a ' + @fileName + N'.zip' + N' ' + @fileName + N'';
  --Programın yüklendiği dizin burada belirtiliyor. 
  EXEC xp_cmdshell @COMMAND;
  SET @COMMAND = N'DEL "' + @fileName + N'"';
  EXEC xp_cmdshell @COMMAND;
  FETCH NEXT FROM db_cursor
  INTO @name;
END;
CLOSE db_cursor;
DEALLOCATE db_cursor;

Yedek alınmasını istemediğiniz veritabanlarını belirttiğim kısımdan çıkarabilirsiniz. Ben örnek olması açısından bu şekilde yaptım. Lütfen kodu kendinize göre düzenlemeden kullanmayın! Dosya yolunuzu da kendinize göre ayarlayın. Ben D:\Deneme\ şeklinde belirttim.

Kodu çalıştırıp klasöre baktığınızda aşağıdaki gibi bir sonuç göreceksiniz.

Gördüğünüz üzere gün ve saat bazlı klasörledi.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Yazar Hakkında

Yavuz Selim Kart

SQL Server tarafında kendini ilerletmeye çalışırken bildiklerini sürekli başkalarına aktaran, yazılım dünyasında (C#, Java, Python vb.) kendini güncel tutmaya çalışan, araştırma yapmaktan bıkmayan, meraklı, bilginin üzerine bilgi katmaktan mutluluk duyan bir yazılım eğitmeni ve kod sever.
Grafik tasarım dünyasında Indesign'ı anlatacak kadar iyi kullanabilen, Photoshop ve Illustrator'e de orta düzey hakimiyeti bulunan, internet üzerinde online kimya dergisi kurmuş ve bunu yüzbinlerce kişiye ulaştırmayı başaran bir grafik sever.
WordPress tarafında 5 adet web sitesi kurmuş, bu sistemler üzerine çalışan bir WordPress sever.
Sosyal medya üzerinde okumalara ve araştırmalara devam eden, kendi kurmuş olduğu kimya dergisini daha çok kişiye nasıl ulaştırırım diye düşünen ve bu konuda SEO çalışmaları üzerine kafa yoran bir Sosyal Medya sever.
Kısaca çok çalışmayı seven, azimli biriyim.

Yavuz Selim Kart
SQL Server ile ilgili her şey.

Yazar

Yavuz Selim Kart

SQL Server tarafında kendini ilerletmeye çalışırken bildiklerini sürekli başkalarına aktaran, yazılım dünyasında (C#, Java, Python vb.) kendini güncel tutmaya çalışan, araştırma yapmaktan bıkmayan, meraklı, bilginin üzerine bilgi katmaktan mutluluk duyan bir yazılım eğitmeni ve kod sever.
Grafik tasarım dünyasında Indesign'ı anlatacak kadar iyi kullanabilen, Photoshop ve Illustrator'e de orta düzey hakimiyeti bulunan, internet üzerinde online kimya dergisi kurmuş ve bunu yüzbinlerce kişiye ulaştırmayı başaran bir grafik sever.
WordPress tarafında 5 adet web sitesi kurmuş, bu sistemler üzerine çalışan bir WordPress sever.
Sosyal medya üzerinde okumalara ve araştırmalara devam eden, kendi kurmuş olduğu kimya dergisini daha çok kişiye nasıl ulaştırırım diye düşünen ve bu konuda SEO çalışmaları üzerine kafa yoran bir Sosyal Medya sever.
Kısaca çok çalışmayı seven, azimli biriyim.