SQL Server’da İki Tarih Arasında Çalışan Jobları Bulmak

SQL Server’da İki Tarih Arasında Çalışan Jobları Bulmak
SQL Server’da İki Tarih Arasında Çalışan Jobları Bulmak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da iki tarih arasında çalışan jobları bulmak hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda iki tarih arasında çalışan jobları bulup listeletmek isteyebiliriz.

Aşağıdaki kod yardımıyla bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

SELECT DISTINCT
    CAST([sJOB].[job_id] AS VARCHAR(MAX)) AS Id,
    [sJSTP].[step_name] AS [Step Adı],
    [sJOB].[name] AS [Job Adı],
    CASE [sJSTP].[run_date]
      WHEN 0 THEN
        NULL
      ELSE
        CAST(CAST([sJSTP].[run_date] AS CHAR(8)) + ' '
          + STUFF(STUFF(RIGHT('000000' + CAST([sJSTP].[run_time] AS VARCHAR(6)), 6), 3, 0, ':'), 6, 0, ':') AS DATETIME)
    END AS Baslangic,
    DATEADD(
         ss,
         run_duration,
         CASE [sJSTP].[run_date]
           WHEN 0 THEN
             NULL
           ELSE
             CAST(CAST([sJSTP].[run_date] AS CHAR(8)) + ' '
                + STUFF(
                     STUFF(RIGHT('000000' + CAST([sJSTP].[run_time] AS VARCHAR(6)), 6), 3, 0, ':'),
                     6,
                     0,
                     ':'
                   ) AS DATETIME)
         END
       ) Bitis,
    CASE [sJSTP].[run_status]
      WHEN 0 THEN
        'Failed'
      WHEN 1 THEN
        'Success'
      WHEN 2 THEN
        'Retry'
      WHEN 3 THEN
        'Cancelled'
      WHEN 5 THEN
        'Unknown'
    END AS Durum
FROM [msdb].[dbo].[sysjobhistory] AS [sJSTP]
  INNER JOIN [msdb].[dbo].[sysjobs] AS [sJOB]
    ON [sJSTP].[job_id] = [sJOB].[job_id]
  INNER JOIN [msdb].[dbo].[sysjobsteps] steps
    ON [sJSTP].[job_id] = [steps].[job_id]
WHERE [sJSTP].[run_date] <> 0
   AND CASE [sJSTP].[run_date]
       WHEN 0 THEN
         NULL
       ELSE
         CAST(CAST([sJSTP].[run_date] AS CHAR(8)) + ' '
            + STUFF(STUFF(RIGHT('000000' + CAST([sJSTP].[run_time] AS VARCHAR(6)), 6), 3, 0, ':'), 6, 0, ':') AS DATETIME)
     END
   BETWEEN DATEADD(hh, -20, GETDATE()) AND GETDATE()
   AND [sJSTP].[step_name] NOT IN ( '(Job outcome)' )
ORDER BY 4 DESC;

Kodu çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir sonnuç alacaksınız.

SQL Server’da İki Tarih Arasında Çalışan Jobları Bulmak

Görüldüğü üzere iki tarih arasındaki joblar listelenmiş oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

251 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!