SQL Server’da View Kullanımı ve With Check Option

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da view kullanımı ve with check option kullanımı hakkında bilgi vereceğim. Viewlara sanal tablolar diyebiliriz. Satır ve sütunları olan gerçek bir tablo gibidir.

With Check Option kısmını ise şöyle anlatalım. SQL Server’da bazı durumlarda, view tanımlamaları oluştururken where anahtar sözcüğüyle bir kriter belirtmiş olabiliriz. Böyle bir view nesnesini kullanırken de view üzerinden tablolarımıza insert işlemi gerçekleştirmek isteyebiliriz. Böyle bir işlemin where şartına göre insert edilmesini istiyorsak with check option parametresini kullanmak gerekir. Örnek kullanımı inceleyelim.

--Tablo oluşturmak

CREATE TABLE Ogrenciler (
OgrenciID int,
OgrenciAd nvarchar(200),
OgrenciPuan int
)

--View oluşturmak

CREATE VIEW DusukOgrenciNotGir
AS
  SELECT *
  FROM  dbo.Ogrenciler
  WHERE  OgrenciPuan < 50
WITH CHECK OPTION

--SQL Server'da 50'den büyük not girmek

INSERT INTO dbo.DusukOgrenciNotGir
    ( OgrenciID, OgrenciAd, OgrenciPuan )
VALUES ( 1, -- OgrenciID - int
     N'Yavuz', -- OgrenciAd - nvarchar(200)
     '70' -- OgrenciPuan - int
     )

--SQL Server'da 50'den küçük not girmek


INSERT INTO dbo.DusukOgrenciNotGir
    ( OgrenciID, OgrenciAd, OgrenciPuan )
VALUES ( 1, -- OgrenciID - int
     N'Yavuz', -- OgrenciAd - nvarchar(200)
     '48' -- OgrenciPuan - int
     )

--View görüntülemek

SELECT * FROM DusukOgrenciNotGir

SELECT * FROM Ogrenciler

Burada view üzerinden insert işlemi yaptığımız zaman 50 ve üzeri not girince hata verecektir. 50’den düşük olunca ise insert işlemini yapacaktır.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

446 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!