Category: Orta Seviye SQL Server

SQL Server’da Veritabanı Boyutunun Kontrolünü Yapmak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da veritabanı boyutunun kontrolünü yapmak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda veritabanı boyutunun kontrolünü yapmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki sorgu ile veritabanı ismi, veritabanı’nın oluştuğu dizin bilgisi ve veritabanının kaç MB olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz. SELECT DB_NAME(database_id) AS DatabaseName, name AS Logical_Name, physical_name, (size *...

SQL Server’da Türkçe Karakter Düzelten Fonksiyon

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Türkçe karakter düzelten fonksiyon ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da Türkçe karakter düzeltmek listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. CREATE FUNCTION TurkceKarakterDegistir ( @cevrilecek_metin NVARCHAR(100) ) RETURNS NVARCHAR(100) AS BEGIN DECLARE @cevrilecek_metin_degeri NVARCHAR(100); SET @cevrilecek_metin_degeri = @cevrilecek_metin; SET...

SQL Server’da Tablodaki Bozuk Türkçe Karakterlerini Düzeltmek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da tablodaki bozuk Türkçe karakterlerini düzeltmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda tabloda bozuk Türkçe karakterleri olmuş olabilir. Aşağıdaki kodu ilgili tablonuzda kullanarak siz de tablolarınızı rahatlıkla düzeltebilirsiniz. UPDATE TabloAdiniziBurayaYazacaksiniz SET SorunluKolonAdiBurayaYazilacak = REPLACE(SorunluKolonAdiBurayaYazilacak, ‘ÅŸ’, ‘ş’) WHERE SorunluKolonAdiBurayaYazilacak LIKE ‘%ÅŸ%’; UPDATE TabloAdiniziBurayaYazacaksiniz...

SQL Server’da Kullanılmayan Tabloları Tespit Etmek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da kullanılmayan tabloları tespit etmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda kullanılmayan tabloları tespit etmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT tablolar.name AS TabloAdi, bolumler.rows AS KayitSayisi FROM sys.tables tablolar INNER JOIN sys.partitions bolumler ON tablolar.object_id =...

SQL Server’da Object Var mı Yok mu Kontrol Etmek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Object var mı yok mu kontrol etmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda sorgular üzerinde çalışırken veritabanı üzerinde aradığı ama bir türlü bulamadığı Tablo, View, Prosedür vs objeler olur. Böyle durumlarda Object Explorer üzerinden keşif yapmak yerine aşağıdaki sorgu yardımıyla istediğimiz...

SQL Server’da Gelecek Ayın Ay Sonunu Bulmak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da gelecek ayın ay sonunu bulmak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda gelecek ayın ay sonunu bulmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT EOMONTH(DATEADD(mm, 1, GETDATE())) Yukarıdaki kodu çalıştırınca aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz. Görüldüğü üzere gelecek...

SQL Server’da Kolon Adının Hangi Tabloda Tutulduğu Nasıl Kontrol Edilir?

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da kolon adının hangi tabloda tutulduğunun nasıl kontrol edileceği ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda kolon adının hangi tabloda tutulduğu bilgisini öğrenmek isteyebiliriz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT OBJECT_NAME(c.object_id) ‘TABLO’, c.name ‘KOLON’ FROM sys.columns c WHERE c.name...

SQL Server’da Stored Prosedür Olup Olmadığını Sorgulamak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Stored Prosedür olup olmadığını sorgulamak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Stored Prosedür olup olmadığını sorgulamak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT * FROM sys.procedures WHERE name LIKE ‘%Buraya Yazılacak%’; — aranılan prosedür isme göre %...

Yazı kopyalamak yasaktır!