Category: Temel Seviye SQL Server

SQL Server’da Sürüm Numaraları

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Sürüm Numaraları ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda sürüm numaraları bilgisinden SQL Server versiyonunu öğrenmek isteyebilirsiniz. 8.0, SQL Server 2000 için 9.0 için SQL Server 2005 SQL Server 2008 için 10,0 SQL Server 2008 R2 için 10.5 SQL Server 2012 için...

SQL Server’da Veritabanı Kullanıcı Rolleri

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da veritabanı kullanıcı rolleri ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. ● db_accessadmin: Veritabanı Yöneticisi ● db_backupoperator: Veritabanı Yedekleme Operatörü ● db_datareader: Veritabanı Okuyucusu ● db_datawriter: Veritabanı Veri Yazıcısı ● db_ddladmin: Veritabanı DDL Yöneticisi ● db_denydatareader: Veritabanı Engelli Veri Okuyucu ● db_owner: Veritabanı Sahibi ● db_security: Veritabanı...

SQL Server’da Configuration Manager Kısayolları

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Configuration Manager kısayolları ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Configuration Manager’a ulaşmak isteyebilirsiniz. SQL Server Configuration Manager kısayolları aşağıdaki gibidir. SQL Server 2019 C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager15.msc SQL Server 2017 C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager14.msc SQL Server 2016 C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager13.msc SQL Server 2014 (12.x) C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager12.msc SQL Server 2012 (11.x)...

SQL Server’da Milisaniye Değerini Elde Etmek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Milisaniye değerini elde etmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Milisaniye değerini elde etmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT (DATEPART(MILLISECOND, GETDATE())); Yukarıdaki kodu çalıştırdığınızda aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz. Görüldüğü üzere milisaniye değerini elde etmiş...

SQL Server’da Rastgele Sayı Üretmek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da rastgele sayı üretmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda rastgele sayı üretmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @maksimumaralik tinyint = 100 , @minimumaralik tinyint = 0; SELECT Cast(((@maksimumaralik + 1) – @minimumaralik) * Rand() +...

SQL Server’da İlk ve Son Kaydı Çekmek

Herkese merhaba, Bu yazızda SQL Server’da İlk ve Son kaydı çekmek ile ilgili bilgi vereceğim. SQL Server’da bazı durumlarda ilk ve son kayıtları çekmek isteyebilirsiniz. Ben ilk ve son kayıt çekme işlemlerini ID alanını referans alarak yapacağım. Siz kendi belirlediğiniz alana göre de yapabilirsiniz. Ben örneğimi Northwind veritabanını kullanarak Employees...

SQL Server’da Kolon Adlarını Çekmek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da veri tabanı tablosundaki kolon adlarını çekmek ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda veri tabanı tablosundaki kolon adlarını çekmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = N’Categories’ Yukarıdaki kodu çalıştırdığınızda aşağıdakine benzer bir...

SQL Server’da Tümü Büyük Harf Olanları Bulmak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da tümü büyük harf olanları bulmak ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda tümü büyük harf olanları bulmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT * FROM dbo.Categories WHERE CategoryName COLLATE Latin1_General_CS_AI = UPPER(CategoryName); Yukarıdaki kod bloğunu çalıştırdığınızda aşağıdaki sonucu...

Yazı kopyalamak yasaktır!