SQL Server 2017 Concat_Ws Fonksiyonu Kullanımı

Herkese merhaba,

Bu yazıda size SQL Server 2017 ile gelen Concat_Ws Fonksiyonundan bahsedeceğim.

SQL Server 2017 ile gelen Concat_Ws fonksiyonu,önceki sürümlerdeki Concat fonksiyonuna benzemektedir.

[related-post id=”3092″]

Concat_Ws fonksiyonu Concat fonksiyonundan daha gelişmiş özelliklere sahiptir. Örnek uygulamayı aşağıda görmektesiniz.

select CONCAT_WS('-','deger1','deger2','deger3')

Burada gördüğünüz üzere fonksiyonumuz birleştirme işlemi yapmıştır. Concat fonksiyonundan farklı olarak birleştirme işlemi yaparken tire işareti ile birleştirme işlemi yapmıştır. Yani istediğimiz değerler ile birleştirme imkanı sağlayan bir yapı sunmuştur.

Başka bir örnek üzerinden gidelim. Aşağıdaki örnek AdventureWorks2014 veritabanı kullanılarak yapılmıştır.

SELECT TOP 10 
    CONCAT_WS(' - ', FirstName, MiddleName, LastName) as AdSoyad, 
    FirstName as Ad, MiddleName as İkinciAd, LastName as Soyad
FROM [Person].[Person]

Burada Concat_Ws fonksiyonu Null olan İkinciAd satırlarını sonuçta göstermemiştir. Oysa işlemi Concat fonksiyonu kullanarak yapsaydık bu kısımların boş olarak geldiğini görecektik. Örnek kodu aşağıda görmektesiniz.

SELECT TOP 10 
    CONCAT(FirstName, ' - ', MiddleName, ' - ', LastName) as AdSoyad, 
    FirstName as Ad, MiddleName as İkinciAd, LastName as Soyad
FROM [Person].[Person]

Görüldüğü üzere Null olan kısımlar için boş bir sonuç getirdi.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Şunlar makaleler de hoşunuza gidebilir