SQL Server’da Cursor ile Tekrarlanan Kayıtları Silmek

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da Cursor kullanarak yinelenen yani tekrarlanan kayıtların nasıl silineceğinden bahsedeceğim. SQL Server’da benzer kayıtlar içeren satırlar tablolarımızda bulunabilir. Bunları tek tek silmek zor, zaman alıcı olabilir ayrıca veri kaybına da neden olabilirsiniz. İşlemi daha iyi anlamak için aşağıdaki örneğimizi inceleyelim.

--Örnek Database oluşturmak

CREATE DATABASE Ornek
GO

--Database kullanımı
USE Ornek
GO

--Tablo oluşturmak
CREATE TABLE Kullanicilar
(
KullaniciID [int] NOT NULL,
KullaniciAd [nvarchar](50) NULL
) 


--Tabloya veri insert etmek
INSERT INTO Kullanicilar (KullaniciID,KullaniciAd) VALUES (1,'Yavuz')
INSERT INTO Kullanicilar (KullaniciID,KullaniciAd) VALUES (1,'Yavuz')
INSERT INTO Kullanicilar (KullaniciID,KullaniciAd) VALUES (2,'Selim')
INSERT INTO Kullanicilar (KullaniciID,KullaniciAd) VALUES (3,'Pelin')
INSERT INTO Kullanicilar (KullaniciID,KullaniciAd) VALUES (4,'Büşra')
INSERT INTO Kullanicilar (KullaniciID,KullaniciAd) VALUES (4,'Büşra')
INSERT INTO Kullanicilar (KullaniciID,KullaniciAd) VALUES (4,'Kübra')

--Tablodaki fazla kayıtları listelemek
SELECT 
    KullaniciID,KullaniciAd,COUNT(KullaniciID) AS FazlaKayıtSayısı
FROM
    Kullanicilar
GROUP BY
    KullaniciID,KullaniciAd
HAVING
    COUNT(KullaniciID) > 1

--Değişken tanımlama
DECLARE @ID int
DECLARE @Ad NVARCHAR(50)
DECLARE @Sayac int

--Cursor tanımlama
DECLARE DeleteCursor CURSOR FOR
SELECT 
    KullaniciID,KullaniciAd,COUNT(KullaniciID) AS FazlaKayıtSayısı
FROM
    Kullanicilar
GROUP BY
    KullaniciID,KullaniciAd
HAVING
    COUNT(KullaniciID) > 1

--Cursor açılması
OPEN DeleteCursor
--Cursor'un değerler içinde dönmesi
FETCH NEXT FROM DeleteCursor INTO @ID,@Ad,@Sayac

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
--Silme işlemi
DELETE TOP(@Sayac -1) FROM Kullanicilar WHERE KullaniciID = @ID

FETCH NEXT FROM DeleteCursor INTO @ID,@Ad,@Sayac
END
--Cursor kapatma
CLOSE DeleteCursor
--Cursor öldürme
DEALLOCATE DeleteCursor

--Tabloyu listeleme
SELECT * FROM Kullanicilar

Yukarıdaki kodlarda veritabanı ve tablo oluşturduk. İçerisine veri insert ettik. Bu verilerden bazıları aynı verilerdi. Bunları silmek için cursor oluşturduk ve bu cursor ile silme işlemini gerçekleştirdik.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Şunlar makaleler de hoşunuza gidebilir

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro
Reklam Eklentisi Kullanıyorsunuz

Lütfen bizlere destek için reklam eklentisi olmadan sitemizi ziyaret edin.

Şimdiden teşekkür ederiz.