SQL Server ile ilgili her şey.

SQL Server’da Cursor ile Tekrarlanan Kayıtları Silmek

S

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da Cursor kullanarak yinelenen yani tekrarlanan kayıtların nasıl silineceğinden bahsedeceğim. SQL Server’da benzer kayıtlar içeren satırlar tablolarımızda bulunabilir. Bunları tek tek silmek zor, zaman alıcı olabilir ayrıca veri kaybına da neden olabilirsiniz. İşlemi daha iyi anlamak için aşağıdaki örneğimizi inceleyelim.

--Örnek Database oluşturmak

CREATE DATABASE Ornek
GO

--Database kullanımı
USE Ornek
GO

--Tablo oluşturmak
CREATE TABLE Kullanicilar
(
KullaniciID [int] NOT NULL,
KullaniciAd [nvarchar](50) NULL
) 


--Tabloya veri insert etmek
INSERT INTO Kullanicilar (KullaniciID,KullaniciAd) VALUES (1,'Yavuz')
INSERT INTO Kullanicilar (KullaniciID,KullaniciAd) VALUES (1,'Yavuz')
INSERT INTO Kullanicilar (KullaniciID,KullaniciAd) VALUES (2,'Selim')
INSERT INTO Kullanicilar (KullaniciID,KullaniciAd) VALUES (3,'Pelin')
INSERT INTO Kullanicilar (KullaniciID,KullaniciAd) VALUES (4,'Büşra')
INSERT INTO Kullanicilar (KullaniciID,KullaniciAd) VALUES (4,'Büşra')
INSERT INTO Kullanicilar (KullaniciID,KullaniciAd) VALUES (4,'Kübra')

--Tablodaki fazla kayıtları listelemek
SELECT 
    KullaniciID,KullaniciAd,COUNT(KullaniciID) AS FazlaKayıtSayısı
FROM
    Kullanicilar
GROUP BY
    KullaniciID,KullaniciAd
HAVING
    COUNT(KullaniciID) > 1

--Değişken tanımlama
DECLARE @ID int
DECLARE @Ad NVARCHAR(50)
DECLARE @Sayac int

--Cursor tanımlama
DECLARE DeleteCursor CURSOR FOR
SELECT 
    KullaniciID,KullaniciAd,COUNT(KullaniciID) AS FazlaKayıtSayısı
FROM
    Kullanicilar
GROUP BY
    KullaniciID,KullaniciAd
HAVING
    COUNT(KullaniciID) > 1

--Cursor açılması
OPEN DeleteCursor
--Cursor'un değerler içinde dönmesi
FETCH NEXT FROM DeleteCursor INTO @ID,@Ad,@Sayac

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
--Silme işlemi
DELETE TOP(@Sayac -1) FROM Kullanicilar WHERE KullaniciID = @ID

FETCH NEXT FROM DeleteCursor INTO @ID,@Ad,@Sayac
END
--Cursor kapatma
CLOSE DeleteCursor
--Cursor öldürme
DEALLOCATE DeleteCursor

--Tabloyu listeleme
SELECT * FROM Kullanicilar

Yukarıdaki kodlarda veritabanı ve tablo oluşturduk. İçerisine veri insert ettik. Bu verilerden bazıları aynı verilerdi. Bunları silmek için cursor oluşturduk ve bu cursor ile silme işlemini gerçekleştirdik.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Yazar Hakkında

Yavuz Selim Kart

SQL Server tarafında kendini ilerletmeye çalışırken bildiklerini sürekli başkalarına aktaran, yazılım dünyasında (C#, Java, Python vb.) kendini güncel tutmaya çalışan, araştırma yapmaktan bıkmayan, meraklı, bilginin üzerine bilgi katmaktan mutluluk duyan bir yazılım eğitmeni ve kod sever.
Grafik tasarım dünyasında Indesign'ı anlatacak kadar iyi kullanabilen, Photoshop ve Illustrator'e de orta düzey hakimiyeti bulunan, internet üzerinde online kimya dergisi kurmuş ve bunu yüzbinlerce kişiye ulaştırmayı başaran bir grafik sever.
WordPress tarafında 5 adet web sitesi kurmuş, bu sistemler üzerine çalışan bir WordPress sever.
Sosyal medya üzerinde okumalara ve araştırmalara devam eden, kendi kurmuş olduğu kimya dergisini daha çok kişiye nasıl ulaştırırım diye düşünen ve bu konuda SEO çalışmaları üzerine kafa yoran bir Sosyal Medya sever.
Kısaca çok çalışmayı seven, azimli biriyim.

Yavuz Selim Kart
SQL Server ile ilgili her şey.

Yazar

Yavuz Selim Kart

SQL Server tarafında kendini ilerletmeye çalışırken bildiklerini sürekli başkalarına aktaran, yazılım dünyasında (C#, Java, Python vb.) kendini güncel tutmaya çalışan, araştırma yapmaktan bıkmayan, meraklı, bilginin üzerine bilgi katmaktan mutluluk duyan bir yazılım eğitmeni ve kod sever.
Grafik tasarım dünyasında Indesign'ı anlatacak kadar iyi kullanabilen, Photoshop ve Illustrator'e de orta düzey hakimiyeti bulunan, internet üzerinde online kimya dergisi kurmuş ve bunu yüzbinlerce kişiye ulaştırmayı başaran bir grafik sever.
WordPress tarafında 5 adet web sitesi kurmuş, bu sistemler üzerine çalışan bir WordPress sever.
Sosyal medya üzerinde okumalara ve araştırmalara devam eden, kendi kurmuş olduğu kimya dergisini daha çok kişiye nasıl ulaştırırım diye düşünen ve bu konuda SEO çalışmaları üzerine kafa yoran bir Sosyal Medya sever.
Kısaca çok çalışmayı seven, azimli biriyim.