SQL Server’da Job Kurulumu ve Konfigürasyonu Hakkında Bilgi Edinmek

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da Job kurulumu ve konfigürasyonu hakkında bilgi edinmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server’da Job kullanıyorsanız kurulum ve konfigürasyonu ile ilgili bilgiler edinmek isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu bilgileri edinebilirsiniz.

SELECT @@SERVICENAME AS ServiceName,
    [sJOB].[job_id] AS [JobID],
    [sJOB].[name] AS [JobName],
    [sDBP].[name] AS [JobOwner],
    [sCAT].[name] AS [JobCategory],
    [sJOB].[description] AS [JobDescription],
    CASE [sJOB].[enabled]
      WHEN 1 THEN
        'Yes'
      WHEN 0 THEN
        'No'
    END AS [IsEnabled],
    [sJOB].[date_created] AS [JobCreatedOn],
    [sJOB].[date_modified] AS [JobLastModifiedOn],
    [sSVR].[name] AS [OriginatingServerName],
    [sJSTP].[step_id] AS [JobStartStepNo],
    [sJSTP].[step_name] AS [JobStartStepName],
    CASE
      WHEN [sSCH].[schedule_uid] IS NULL THEN
        'No'
      ELSE
        'Yes'
    END AS [IsScheduled],
    [sSCH].[schedule_uid] AS [JobScheduleID],
    [sSCH].[name] AS [JobScheduleName],
    CASE [sJOB].[delete_level]
      WHEN 0 THEN
        'Never'
      WHEN 1 THEN
        'On Success'
      WHEN 2 THEN
        'On Failure'
      WHEN 3 THEN
        'On Completion'
    END AS [JobDeletionCriterion]
FROM [msdb].[dbo].[sysjobs] AS [sJOB]
  LEFT JOIN [msdb].[sys].[servers] AS [sSVR]
    ON [sJOB].[originating_server_id] = [sSVR].[server_id]
  LEFT JOIN [msdb].[dbo].[syscategories] AS [sCAT]
    ON [sJOB].[category_id] = [sCAT].[category_id]
  LEFT JOIN [msdb].[dbo].[sysjobsteps] AS [sJSTP]
    ON [sJOB].[job_id] = [sJSTP].[job_id]
      AND [sJOB].[start_step_id] = [sJSTP].[step_id]
  LEFT JOIN [msdb].[sys].[database_principals] AS [sDBP]
    ON [sJOB].[owner_sid] = [sDBP].[sid]
  LEFT JOIN [msdb].[dbo].[sysjobschedules] AS [sJOBSCH]
    ON [sJOB].[job_id] = [sJOBSCH].[job_id]
  LEFT JOIN [msdb].[dbo].[sysschedules] AS [sSCH]
    ON [sJOBSCH].[schedule_id] = [sSCH].[schedule_id]
ORDER BY [JobName];

Yukarıdaki kodu çalıştırdığınızda aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz.

SQL Server'da Job Kurulumu ve Konfigürasyonu Hakkında Bilgi Edinmek

Görüldüğü üzere Job kurulumu ve konfigürasyonu hakkında bilgiler getirilmiş oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

160 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!