SQL Server’da Önceki Haftanın Başarısız Oturum Açma Listesini Getiren Prosedür

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da önceki haftanın başarısız oturum açma listesini getiren prosedür hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da başarısız oturum açma girişimlerini takip etmek güvenlik açısından da oldukça önemlidir.

Aşağıdaki prosedür yardımıyla siz de başarısız oturum açma işlemlerini takip edebilirsiniz.

CREATE PROC sp_OncekiHaftaninBasarisizOturumAcmaListesi
AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON;

  DECLARE @ErrorLogCount INT;
  DECLARE @LastLogDate DATETIME;

  DECLARE @ErrorLogInfo TABLE
  (
    LogDate DATETIME,
    ProcessInfo NVARCHAR(50),
    [Text] NVARCHAR(MAX)
  );

  DECLARE @EnumErrorLogs TABLE
  (
    [Archive#] INT,
    [Date] DATETIME,
    LogFileSizeMB INT
  );

  INSERT INTO @EnumErrorLogs
  EXEC sp_enumerrorlogs;

  SELECT @ErrorLogCount = MIN([Archive#]),
      @LastLogDate = MAX([Date])
  FROM @EnumErrorLogs;

  WHILE @ErrorLogCount IS NOT NULL
  BEGIN

    INSERT INTO @ErrorLogInfo
    EXEC sp_readerrorlog @ErrorLogCount;

    SELECT @ErrorLogCount = MIN([Archive#]),
        @LastLogDate = MAX([Date])
    FROM @EnumErrorLogs
    WHERE [Archive#] > @ErrorLogCount
       AND @LastLogDate > GETDATE() - 1;

  END;

  SELECT COUNT(Text) AS NumberOfAttempts,
      Text AS Details,
      MIN(LogDate) AS MinLogDate,
      MAX(LogDate) AS MaxLogDate
  FROM @ErrorLogInfo
  WHERE ProcessInfo = 'Logon'
     AND Text LIKE '%fail%'
     AND LogDate > GETDATE() - 1
  GROUP BY Text
  ORDER BY NumberOfAttempts DESC;

  SET NOCOUNT OFF;
END;


--Kullanımı

EXEC sp_OncekiHaftaninBasarisizOturumAcmaListesi;

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

182 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!