SQL Server’da Tüm Tablolar için Veri Sıkıştırma Prosedürü

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da tüm tablolar için veri sıkıştırma prosedürü hakkında bilgi vereceğim.

İki tür veri sıkıştırma türü vardır.

Satır Düzeyinde Veri Sıkıştırma : Sabit uzunluktaki veri türlerini değişken uzunluktaki veri türlerine dönüştüren ve boş alanı boşaltan bir sıkıştırma yöntemidir. Ayrıca sıfır ve boş değerleri yok sayarak ek alan tasarrufu sağlar. Buna karşılık, tek bir veri sayfasına daha fazla satır sığdırabilir.

Sayfa Düzeyinde Veri Sıkıştırma : Satır düzeyinde veri sıkıştırma ile başlayan ve ardından veri sayfaları için bir önek ve bir sözlük sıkıştırması ekleyen bir sıkıştırma yöntemidir.

Aşağıdaki prosedür, ROW veya PAGE parametreden birini bekler. Hangi sıkıştırma türünü kullanmak istiyorsanız o parametreyi prosedüre yazarak çalıştırabilirsiniz.

CREATE PROCEDURE TumTablolaricinVeriSikistirmaProseduru
(@sikistirma_metodu CHAR(4))
AS
SET NOCOUNT ON;
BEGIN
  DECLARE @schema_name sysname,
      @table_name sysname;
  CREATE TABLE #compress_report_tb
  (
    ObjName sysname,
    schemaName sysname,
    indx_ID INT,
    partit_number INT,
    size_with_current_compression_setting BIGINT,
    size_with_requested_compression_setting BIGINT,
    sample_size_with_current_compression_setting BIGINT,
    sample_size_with_requested_compression_setting BIGINT
  );
  DECLARE c_sch_tb_crs CURSOR FOR
  SELECT TABLE_SCHEMA,
      TABLE_NAME
  FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
  WHERE TABLE_TYPE LIKE 'BASE%'
     AND TABLE_CATALOG = UPPER(DB_NAME());
  OPEN c_sch_tb_crs;
  FETCH NEXT FROM c_sch_tb_crs
  INTO @schema_name,
     @table_name;
  WHILE @@Fetch_Status = 0
  BEGIN
    INSERT INTO #compress_report_tb
    EXEC sp_estimate_data_compression_savings @schema_name = @schema_name,
                         @object_name = @table_name,
                         @index_id = NULL,
                         @partition_number = NULL,
                         @data_compression = @sikistirma_metodu;
    FETCH NEXT FROM c_sch_tb_crs
    INTO @schema_name,
       @table_name;
  END;
  CLOSE c_sch_tb_crs;
  DEALLOCATE c_sch_tb_crs;
  SELECT schemaName AS [schema_name],
      ObjName AS [table_name],
      AVG(size_with_current_compression_setting) AS avg_size_with_current_compression_setting,
      AVG(size_with_requested_compression_setting) AS avg_size_with_requested_compression_setting,
      AVG(size_with_current_compression_setting - size_with_requested_compression_setting) AS avg_size_saving
  FROM #compress_report_tb
  GROUP BY schemaName,
       ObjName
  ORDER BY schemaName ASC,
       avg_size_saving DESC;
  DROP TABLE #compress_report_tb;
END;
SET NOCOUNT OFF;


--Kullanımı
--İlgili veritabanını seçtikten sonra çalıştırın. Aksi durumda sorumluluk size aittir.

EXEC TumTablolaricinVeriSikistirmaProseduru @sikistirma_metodu = 'PAGE';
GO

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

174 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!