SQL Server’da SQL Sorgusu ile Model Property Oluşturmak

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da sql sorgusu ile model property yapısının nasıl oluşturulacağından bahsedeceğim.

Konu ile ilgili örneği internet üzerinde gördüm. Aşağıda kodu görmektesiniz.

DECLARE @TableName VARCHAR(100) = 'Categories'; --Tablo adını burada yazacaksınız 

WITH model
AS (SELECT ORDINAL_POSITION,
      COLUMN_NAME,
      DATA_TYPE,
      IS_NULLABLE,
      TABLE_NAME,
      CASE
        WHEN DATA_TYPE = 'bigint' THEN
          'long'
        WHEN DATA_TYPE = 'int' THEN
          'int'
        WHEN DATA_TYPE = 'smallint' THEN
          'short'
        WHEN DATA_TYPE = 'varchar' THEN
          'string'
        WHEN DATA_TYPE = 'nvarchar' THEN
          'string'
        WHEN DATA_TYPE = 'char' THEN
          'string'
        WHEN DATA_TYPE = 'datetime' THEN
          'DateTime'
        WHEN DATA_TYPE = 'decimal' THEN
          'decimal'
        WHEN DATA_TYPE = 'bit' THEN
          'bool'
        WHEN DATA_TYPE = 'decimal' THEN
          'decimal'
        WHEN DATA_TYPE = 'tinyint' THEN
          'byte'
        WHEN DATA_TYPE = 'image' THEN
          'byte[]'
        WHEN DATA_TYPE = 'timestamp' THEN
          'string'
        WHEN DATA_TYPE = 'varbinary' THEN
          'string'
        WHEN DATA_TYPE = 'text' THEN
          'string'
        WHEN DATA_TYPE = 'float' THEN
          'float'
        WHEN DATA_TYPE = 'date' THEN
          'DateTime'
        WHEN DATA_TYPE = 'xml' THEN
          ' '
        WHEN DATA_TYPE = 'time' THEN
          ' '
        WHEN DATA_TYPE = 'numeric' THEN
          ' '
        WHEN DATA_TYPE = 'uniqueidentifier' THEN
          ' '
        WHEN DATA_TYPE = 'numeric' THEN
          ' '
        ELSE
          ' '
      END AS DataType
  FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
  WHERE TABLE_NAME = @TableName)
SELECT 0 AS Column_Position,
    ' public class ' + @TableName AS VModel
UNION
SELECT 0,
    '{'
UNION
SELECT 1,
    '[Key]'
UNION
SELECT ORDINAL_POSITION,
    'public ' + DataType + CASE
                 WHEN
                 (
                   IS_NULLABLE = 'Yes'
                   AND DataType != 'string'
                 ) THEN
                   '? '
                 ELSE
                   ' '
               END + COLUMN_NAME + '{ get; set; }'
FROM model
UNION
SELECT MAX(ORDINAL_POSITION) + 1,
    '}'
FROM model
ORDER BY Column_Position;

Kodu çalıştırdığınız zaman aşağıdaki sonucu göreceksiniz.

SQL Server’da SQL Sorgusu ile Model Property Oluşturmak

Görüldüğü üzere property değerleri class yapısında oluşturulmuş oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

214 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!