SQL Server’da Tüm Viewların Kayıt Sayısını Hesaplamak

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da tüm viewların kayıt sayısının nasıl hesaplanacağı ile ilgili bilgi vereceğim.

SQL Server’da viewlar’dan dönen kayıtları görüntülemek durumunda kalabiliriz.

Aşağıdaki prosedür yardımıyla bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. İşlemi AdventureWorks2014 veritabanını kullanarak yaptım.

CREATE PROCEDURE dbo.ViewsRowCountHesapla
AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON;
  CREATE TABLE #tempRowCount
  (
    Name VARCHAR(100),
    Row_Count INT
  );
  DECLARE @SQL VARCHAR(MAX);
  SET @SQL = '';
  SELECT @SQL
    = @SQL + 'INSERT INTO #tempRowCount SELECT ''' + SCHEMA_NAME(schema_id) + '.' + name + ''', COUNT(*) FROM '
     + SCHEMA_NAME(schema_id) + '.' + name + CHAR(13)
  FROM sys.objects
  WHERE type = 'V';
  EXEC (@SQL);
  SELECT Name,
      Row_Count
  FROM #tempRowCount;
END;

--Çalıştırmak için 

EXEC dbo.ViewsRowCountHesapla;

Prosedürü oluşturup çalıştırdığınız zaman aşağıdaki sonucu göreceksiniz.

SQL Server’da Tüm Viewların Kayıt Sayısını Hesaplamak

Görüldüğü üzere view adları ve view sonuçlarından dönen kayıt sayıları gelmiş oldu.

Sales.vStoreWithContacts viewına select sorgusu çekip kontrol edelim.

SQL Server’da Tüm Viewların Kayıt Sayısını Hesaplamak

Değerlerin birbiriyle uyumlu ve tuttuğu görüldü.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

277 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!