SQL Server’da Tarih Bilgisinden Çeşitli Tarih Bilgileri Elde Etmek

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da tarih bilgisinden çeşitli tarih bilgilerinin nasıl elde edileceği hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server’da elinizde olan tarih bilgisinin farklı varyasyonlarını görmek ya da kullanmak isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu bilgilerden bazılarını kullanabilirsiniz.

DECLARE @Date DATE;
SET @Date = GETDATE()
SELECT @Date AS [Date],
    YEAR(@Date) * 10000 + MONTH(@Date) * 100 + DAY(@Date) AS [DateKey],
    DAY(@Date) AS [Day Number],
    DATENAME(DAY, @Date) AS [Day],
    CAST(DATEPART(dy, @Date) AS NVARCHAR(5)) AS [Day of Year],
    DATEPART(DAY, @Date) AS [Day of Year Number],
    DATENAME(WEEKDAY, @Date) AS [Day of Week],
    DATEPART(WEEKDAY, @Date) AS [Day of Week Number],
    DATENAME(WEEK, @Date) AS [Week of Year],
    DATENAME(MONTH, @Date) AS [Month],
    SUBSTRING(DATENAME(MONTH, @Date), 1, 3) AS [Short Month],
    N'Q' + DATENAME(QUARTER, @Date) AS [Quarter],
    N'H' + CASE
         WHEN DATEPART(MONTH, @Date) < 7 THEN
           N'1'
         ELSE
           N'2'
       END AS [Half of Year],
    CAST(DATENAME(YEAR, @Date) + N'-' + DATENAME(MONTH, @Date) + N'-01' AS DATE) AS [Beginning of Month],
    CASE
      WHEN MONTH(@Date)
        BETWEEN 1 AND 3 THEN
        CAST(DATENAME(YEAR, @Date) + '-01-01' AS DATE)
      WHEN MONTH(@Date)
        BETWEEN 4 AND 6 THEN
        CAST(DATENAME(YEAR, @Date) + '-04-01' AS DATE)
      WHEN MONTH(@Date)
        BETWEEN 7 AND 9 THEN
        CAST(DATENAME(YEAR, @Date) + '-07-01' AS DATE)
      WHEN MONTH(@Date)
        BETWEEN 10 AND 12 THEN
        CAST(DATENAME(YEAR, @Date) + '-10-01' AS DATE)
    END AS [Beginning of Quarter],
    CASE
      WHEN DATEPART(MONTH, @Date) < 7 THEN
        CAST(DATENAME(YEAR, @Date) + '-01-01' AS DATE)
      ELSE
        CAST(DATENAME(YEAR, @Date) + '-07-01' AS DATE)
    END AS [Beginning of Half of Year],
    CAST(DATENAME(YEAR, @Date) + N'-01-01' AS DATE) AS [Beginning of Year],
    N'Beginning of Month ' + DATENAME(MONTH, @Date) + N'-' + DATENAME(YEAR, @Date) AS [Beginning of Month Label],
    N'BOM ' + SUBSTRING(DATENAME(MONTH, @Date), 1, 3) + N'-' + DATENAME(YEAR, @Date) AS [Beginning of Month Label Short],
    CASE
      WHEN MONTH(@Date)
        BETWEEN 1 AND 3 THEN
        N'Beginning Of Quarter ' + DATENAME(YEAR, @Date) + N'-Q1'
      WHEN MONTH(@Date)
        BETWEEN 4 AND 6 THEN
        N'Beginning Of Quarter ' + DATENAME(YEAR, @Date) + N'-Q2'
      WHEN MONTH(@Date)
        BETWEEN 7 AND 9 THEN
        N'Beginning Of Quarter ' + DATENAME(YEAR, @Date) + N'-Q3'
      WHEN MONTH(@Date)
        BETWEEN 10 AND 12 THEN
        N'Beginning Of Quarter ' + DATENAME(YEAR, @Date) + N'-Q4'
    END AS [Beginning of Quarter Label],
    CASE
      WHEN MONTH(@Date)
        BETWEEN 1 AND 3 THEN
        N'BOQ ' + DATENAME(YEAR, @Date) + N'-Q1'
      WHEN MONTH(@Date)
        BETWEEN 4 AND 6 THEN
        N'BOQ ' + DATENAME(YEAR, @Date) + N'-Q2'
      WHEN MONTH(@Date)
        BETWEEN 7 AND 9 THEN
        N'BOQ ' + DATENAME(YEAR, @Date) + N'-Q3'
      WHEN MONTH(@Date)
        BETWEEN 10 AND 12 THEN
        N'BOQ ' + DATENAME(YEAR, @Date) + N'-Q4'
    END AS [Beginning of Quarter Label Short],
    CASE
      WHEN DATEPART(MONTH, @Date) < 7 THEN
        N'Beginning of Half Year ' + DATENAME(YEAR, @Date) + N'-H1'
      ELSE
        N'Beginning of Half Year ' + DATENAME(YEAR, @Date) + N'-H2'
    END AS [Beginning of Half Year Label],
    CASE
      WHEN DATEPART(MONTH, @Date) < 7 THEN
        N'BOH ' + DATENAME(YEAR, @Date) + N'-H1'
      ELSE
        N'BOH ' + DATENAME(YEAR, @Date) + N'-H2'
    END AS [Beginning of Half Year Label Short],
    N'Beginning of Year ' + DATENAME(YEAR, @Date) AS [Beginning of Year Label],
    N'BOY ' + DATENAME(YEAR, @Date) AS [Beginning of Year Label Short],
    DATENAME(MONTH, @Date) + N' ' + DATENAME(DAY, @Date) + N', ' + DATENAME(YEAR, @Date) AS [Calendar Day Label],
    SUBSTRING(DATENAME(MONTH, @Date), 1, 3) + N' ' + DATENAME(DAY, @Date) + N', ' + DATENAME(YEAR, @Date) AS [Calendar Day Label Short],
    DATEPART(WEEK, @Date) AS [Calendar Week Number],
    N'CY' + DATENAME(YEAR, @Date) + '-W' + RIGHT(N'00' + DATENAME(WEEK, @Date), 2) AS [Calendar Week Label],
    MONTH(@Date) AS [Calendar Month Number],
    N'CY' + DATENAME(YEAR, @Date) + N'-' + SUBSTRING(DATENAME(MONTH, @Date), 1, 3) AS [Calendar Month Label],
    SUBSTRING(DATENAME(MONTH, @Date), 1, 3) + N'-' + DATENAME(YEAR, @Date) AS [Calendar Month Year Label],
    DATEPART(QUARTER, @Date) AS [Calendar Quarter Number],
    N'CY' + DATENAME(YEAR, @Date) + N'-Q' + DATENAME(QUARTER, @Date) AS [Calendar Quarter Label],
    N'Q' + DATENAME(QUARTER, @Date) + N'-' + DATENAME(YEAR, @Date) AS [Calendar Quarter Year Label],
    CASE
      WHEN DATEPART(MONTH, @Date) < 7 THEN
        1
      ELSE
        2
    END AS [Calendar Half of Year Number],
    N'CY' + DATENAME(YEAR, @Date) + N'-H' + CASE
                          WHEN DATEPART(MONTH, @Date) < 7 THEN
                            N'1'
                          ELSE
                            N'2'
                        END AS [Calendar Half of Year Label],
    N'H' + CASE
         WHEN DATEPART(MONTH, @Date) < 7 THEN
           N'1'
         ELSE
           N'2'
       END + N'-' + DATENAME(YEAR, @Date) AS [Calendar Year Half of Year Label],
    YEAR(@Date) AS [Calendar Year],
    N'CY' + DATENAME(YEAR, @Date) AS [Calendar Year Label],
    CASE
      WHEN MONTH(@Date) > 6 THEN
        MONTH(@Date) - 6
      ELSE
        MONTH(@Date) + 6
    END AS [Fiscal Month Number],
    CAST(N'FY' + CAST(CASE
               WHEN MONTH(@Date) > 6 THEN
                 YEAR(@Date) + 1
               ELSE
                 YEAR(@Date)
             END AS NVARCHAR(4)) + N'-' + SUBSTRING(DATENAME(MONTH, @Date), 1, 3) AS NVARCHAR(20)) AS [Fiscal Month Label],
    CASE
      WHEN MONTH(@Date) > 6 THEN
        DATEPART(QUARTER, @Date) - 2
      ELSE
        DATEPART(QUARTER, @Date) + 2
    END AS [Fiscal Quarter Number],
    N'FY' + CAST(CASE
            WHEN MONTH(@Date) > 6 THEN
              YEAR(@Date) + 1
            ELSE
              YEAR(@Date)
          END AS NVARCHAR(4)) + N'-Q' + CASE
                           WHEN MONTH(@Date) > 6 THEN
                             CAST(DATEPART(QUARTER, @Date) - 2 AS NVARCHAR(2))
                           ELSE
                             CAST(DATEPART(QUARTER, @Date) + 2 AS NVARCHAR(2))
                         END AS [Fiscal Quarter Label],
    CASE
      WHEN MONTH(@Date) > 6 THEN
        1
      ELSE
        2
    END AS [Fiscal Half of Year Number],
    N'FY' + CAST(CASE
            WHEN MONTH(@Date) > 6 THEN
              YEAR(@Date) + 1
            ELSE
              YEAR(@Date)
          END AS NVARCHAR(4)) + N'-H' + CASE
                           WHEN MONTH(@Date) > 6 THEN
                             N'1'
                           ELSE
                             N'2'
                         END AS [Fiscal Half of Year Label],
    CASE
      WHEN MONTH(@Date) > 6 THEN
        YEAR(@Date) + 1
      ELSE
        YEAR(@Date)
    END AS [Fiscal Year],
    N'FY' + CAST(CASE
            WHEN MONTH(@Date) > 6 THEN
              YEAR(@Date) + 1
            ELSE
              YEAR(@Date)
          END AS NVARCHAR(4)) AS [Fiscal Year Label],
    YEAR(@Date) * 10000 + MONTH(@Date) * 100 + DAY(@Date) AS [Date Key],
    YEAR(@Date) * 100 + DATEPART(WEEK, @Date) AS [Year Week Key],
    YEAR(@Date) * 100 + MONTH(@Date) AS [Year Month Key],
    YEAR(@Date) * 10 + DATEPART(QUARTER, @Date) AS [Year Quarter Key],
    YEAR(@Date) * 10 + CASE
               WHEN DATEPART(MONTH, @Date) < 7 THEN
                 1
               ELSE
                 2
             END AS [Year Half of Year Key],
    YEAR(@Date) AS [Year Key],
    CASE
      WHEN MONTH(@Date) > 6 THEN
    (YEAR(@Date) + 1) * 100 + MONTH(@Date)
      ELSE
        YEAR(@Date) * 100 + MONTH(@Date)
    END AS [Fiscal Year Month Key],
    (YEAR(@Date) * 10000) + (MONTH(@Date) * 100) + 1 AS [Beginning of Month Key],
    CASE
      WHEN MONTH(@Date)
        BETWEEN 1 AND 3 THEN
    (YEAR(@Date) * 10000) + 0101
      WHEN MONTH(@Date)
        BETWEEN 4 AND 6 THEN
    (YEAR(@Date) * 10000) + 0401
      WHEN MONTH(@Date)
        BETWEEN 7 AND 9 THEN
    (YEAR(@Date) * 10000) + 0701
      WHEN MONTH(@Date)
        BETWEEN 10 AND 12 THEN
    (YEAR(@Date) * 10000) + 1001
    END AS [Beginning of Quarter Key],
    CASE
      WHEN DATEPART(MONTH, @Date) < 7 THEN
    (YEAR(@Date) * 10000) + 0101
      ELSE
    (YEAR(@Date) * 10000) + 0701
    END AS [Beginning of Half of Year Key],
    (YEAR(@Date) * 10000) + 0101 AS [Beginning of Year Key],
    CASE
      WHEN MONTH(@Date) > 6 THEN
    ((YEAR(@Date) + 1) * 10) + DATEPART(QUARTER, @Date) - 2
      ELSE
    (YEAR(@Date) * 10) + DATEPART(QUARTER, @Date) + 2
    END AS [Fiscal Year Quarter Key],
    CASE
      WHEN MONTH(@Date) > 6 THEN
    ((YEAR(@Date) + 1) * 10) + 1
      ELSE
    (YEAR(@Date) * 10) + 2
    END AS [Fiscal Year Half of Year Key],
    DATEPART(ISO_WEEK, @Date) AS [ISO Week Number];

Yukarıdaki sorguyu çalıştırınca aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz.

SQL Server'da Tarih Bilgisinden Çeşitli Tarih Bilgileri Elde Etmek

Görüldüğü üzere çeşitli tarih bilgilerini elde etmiş olduk.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

139 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!