SQL Server’da Tarih Formatlama Fonksiyonu

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da tarih formatlama fonksiyonundan bahsedeceğim.

Konu ile alakalı örneğe bu konu hakkında araştırma yaparken buldum. Umarım işinize yarar.

CREATE FUNCTION [dbo].[FormatDate]
(
  @Datetime DATETIME,
  @FormatMask VARCHAR(64)
)
RETURNS VARCHAR(64)
AS
BEGIN
  DECLARE @StringDate VARCHAR(64),
      @Month VARCHAR(12),
      @MON VARCHAR(3),
      @24H BIT;
  SET @StringDate = @FormatMask;
  SET @24H = 1;
  --Special Codes (Codes that return more letters) 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  IF (CHARINDEX('Month', @StringDate) > 0)
    SET @StringDate = REPLACE(@StringDate, 'Month', '|Q|');
  IF (CHARINDEX('MON', @StringDate) > 0)
    SET @StringDate = REPLACE(@StringDate, 'MON', '|E|');
  IF (CHARINDEX('AMPM', @StringDate COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS) > 0)
  BEGIN
    SET @StringDate = REPLACE(@StringDate, 'AMPM' COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS, '|X|');
    SET @24H = 0;
  END;
  IF (CHARINDEX('ampm', @StringDate COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS) > 0)
  BEGIN
    SET @StringDate = REPLACE(@StringDate, 'ampm' COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS, '|x|');
    SET @24H = 0;
  END;
  --DATE ------------------------------------------------------------------------------------------------
  IF (CHARINDEX('YYYY', @StringDate) > 0)
    SET @StringDate = REPLACE(@StringDate, 'YYYY', DATENAME(YY, @Datetime));
  IF (CHARINDEX('YY', @StringDate) > 0)
    SET @StringDate = REPLACE(@StringDate, 'YY', RIGHT(DATENAME(YY, @Datetime), 2));
  IF (CHARINDEX('MM', @StringDate COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS) > 0)
    SET @StringDate
      = REPLACE(
             @StringDate,
             'MM' COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS,
             RIGHT('0' + CONVERT(VARCHAR, DATEPART(MM, @Datetime)), 2)
           );
  IF (CHARINDEX('M', @StringDate COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS) > 0)
    SET @StringDate
      = REPLACE(@StringDate, 'M' COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS, CONVERT(VARCHAR, DATEPART(MM, @Datetime)));
  IF (CHARINDEX('DD', @StringDate) > 0)
    SET @StringDate = REPLACE(@StringDate, 'DD', RIGHT('0' + DATENAME(DD, @Datetime), 2));
  IF (CHARINDEX('D', @StringDate) > 0)
    SET @StringDate = REPLACE(@StringDate, 'D', DATENAME(DD, @Datetime));
  --TIME -----------------------------------------------------------------------------------------
  IF (CHARINDEX('h', @StringDate) > 0)
  BEGIN
    DECLARE @Hour INT;
    SET @Hour = DATEPART(HH, @Datetime);
    SELECT @Hour = CASE
              WHEN @24H = 0 THEN
                CASE
                  WHEN @Hour > 12 THEN
                    @Hour - 12
                  ELSE
                    @Hour
                END
              ELSE
                @Hour
            END;
    IF (CHARINDEX('hh', @StringDate) > 0)
      SET @StringDate = REPLACE(@StringDate, 'hh', RIGHT('0' + CONVERT(VARCHAR, @Hour), 2));
    IF (CHARINDEX('h', @StringDate) > 0)
      SET @StringDate = REPLACE(@StringDate, 'h', @Hour);
  END;
  IF (CHARINDEX('mm', @StringDate) > 0)
    SET @StringDate = REPLACE(@StringDate, 'mm', RIGHT('0' + CONVERT(VARCHAR, DATEPART(mi, @Datetime)), 2));
  IF (CHARINDEX('m', @StringDate) > 0)
    SET @StringDate = REPLACE(@StringDate, 'm', DATEPART(mi, @Datetime));
  IF (CHARINDEX('ss', @StringDate) > 0)
    SET @StringDate = REPLACE(@StringDate, 'ss', RIGHT('0' + CONVERT(VARCHAR, DATEPART(ss, @Datetime)), 2));
  IF (CHARINDEX('s', @StringDate) > 0)
    SET @StringDate = REPLACE(@StringDate, 's', DATEPART(ss, @Datetime));
  -- Special Codes -- Must be done last because they replace the code with letters that could be seen as another code ('m') 
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  IF (CHARINDEX('|Q|', @StringDate) > 0)
    SET @StringDate = REPLACE(@StringDate, '|Q|', DATENAME(MM, @Datetime));
  IF (CHARINDEX('|E|', @StringDate) > 0)
    SET @StringDate = REPLACE(@StringDate, '|E|', LEFT(DATENAME(MM, @Datetime), 3));
  IF (CHARINDEX('|X|', @StringDate) > 0)
  BEGIN
    DECLARE @AMPM VARCHAR(2);
    IF DATEPART(HH, @Datetime) > 12
      SET @AMPM = 'pm';
    ELSE
      SET @AMPM = 'am';
    IF CHARINDEX('|X|', @StringDate COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS) > 0
      SET @AMPM = UPPER(@AMPM);
    SET @StringDate = REPLACE(@StringDate, '|X|', @AMPM);
  END;
  RETURN @StringDate;
END;

--Örnek işlem 

SELECT [dbo].[FormatDate]('1/31/09 22:15:45:222', 'Month MON MM/DD/YYYY @ hh:mm:ss ampm');

Sorgu için bir örnek yapıp fonksiyonu çalıştırdığımız zaman aşağıdaki sonucu göreceksiniz.

SQL Server’da Tarih Formatlama Fonksiyonu

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

263 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!