SQL Server’da İki Veritabanı Arasında Veri Aktarımı

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da iki veritabanı arasında, veri aktarım işleminin nasıl yapılacağından bahsedeceğim.

Yazının çıkış noktası bir öğrenci. Bu soru kendisine sorulmuş. Nasıl çözebileceği hakkında bana sordu. Sonrasında makaleye çevirmeye karar verdim.

Yapılmak istenen işlem ise şu.

INSERT INTO table1
(
  column1
)
SELECT col1
FROM table2;

Bu işlemi veritabanı seçerek (Parametrik) tüm tablolar için yapmak. (Prosedür kullanarak)

Kısaca iki veritabanının tablo ve şema isimleri aynı olacak ve birinci veritabanındaki dolu verilerin ikinci veritabanındaki boş tablolar içine aktarılması. (Tüm tablolar için yapılacak)

Bu işlem için örnek bir veritabanı oluşturup yapılacak işlemi anlatacağım.

Birinci veritabanımız ve tablolar içindeki veriler şöyle olsun.

CREATE DATABASE DB1;
USE DB1;

CREATE TABLE [dbo].[Tablo1]
(
  [id] [INT] IDENTITY(1, 1) NOT NULL,
  [Ad] [VARCHAR](50) NULL,
  [Soyad] [VARCHAR](50) NULL,
  CONSTRAINT [PK_Tablo1]
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([id] ASC)
);

CREATE TABLE [dbo].[Tablo2]
(
  [id] [INT] IDENTITY(1, 1) NOT NULL,
  [il] [VARCHAR](50) NULL,
  CONSTRAINT [PK_Tablo2]
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([id] ASC)
);

INSERT INTO Tablo1
VALUES
('Yavuz', 'Selim'),
('Hasan', 'Ali');
INSERT INTO Tablo2
VALUES
('İstanbul'),
('Ankara'),
('İzmir');

Veritabanı ve tabloları oluşturup sonrasında ilgili verileri içine ekleyelim.

Şimdi aynı işlemi ikinci veritabanı için yapalım. Fakat bu sefer tablo içine veri eklemiyoruz.

CREATE DATABASE DB2;
USE DB2;

CREATE TABLE [dbo].[Tablo1]
(
  [id] [INT] IDENTITY(1, 1) NOT NULL,
  [Ad] [VARCHAR](50) NULL,
  [Soyad] [VARCHAR](50) NULL,
  CONSTRAINT [PK_Tablo1]
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([id] ASC)
);


CREATE TABLE [dbo].[Tablo2]
(
  [id] [INT] IDENTITY(1, 1) NOT NULL,
  [il] [VARCHAR](50) NULL,
  CONSTRAINT [PK_Tablo2]
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([id] ASC)
);

Görüldüğü üzere ikinci veritabanı içine herhangi bir veri eklemedik.

Tablolara dikkat ederseniz iki tabloda da otomatik artan id değerleri var. Bu değerlerin insert into ile diğer tabloya aktarılması durumunda aşağıdaki gibi bir hata alacaksınız.

Cannot insert explicit value for identity column in table ‘Tablonuz’ when identity_insert is set to off.

Bunu kapatmanın yolunu öğrenmek için aşağıdaki makaleyi okuyabilirsiniz.

[related-post id=”2796″]

Makaleyi okuduysanız çözümü artık biliyorsunuz.

Şimdi gelelim esas konumuza.

Benim yapmak istediğim işlem kısaca dinamik olarak her tablo için INSERT INTO işleminin yapılması.

Aşağıdaki gibi neden yapmıyorsunuz diyenler olacak.

INSERT INTO tablo2
SELECT *
FROM tablo1;

SQL Server’da sorguları * kullanarak kolonları alıp diğer tablonun içine ekleyemiyorsunuz.

İsterseniz deneyebilirsiniz. Sadece tek tek kolon adlarını yazarak böyle bir işlemi yapabilirsiniz.

INSERT INTO tablo2
(
  kolon1,
  kolon2
)
SELECT digerkolon1,
    digerkolon2
FROM tablo1;

Ayrıca burada her tablo için aşağıdaki sıkıntı da mevcut.

IDENTITY_INSERT is Set to Off Hatası.

İşte bu işlemlerin de dinamik olarak yapılması ve tablodaki verilerin diğer tabloya otomatik olarak eklenmesi için aşağıdaki gibi bir prosedür yazdım. Belki başka şekilde çözümler olacaktır. Bu konuda tarafıma her zaman yazabilirsiniz.

CREATE PROC DBTabloVeriAktar
(
  @AktarilacakDB VARCHAR(100),
  @AktarilanDB VARCHAR(100)
)
AS
BEGIN
  DECLARE @TabloAdi VARCHAR(100);
  DECLARE @VeritabaniAdi2 VARCHAR(100) = @AktarilanDB;
  DECLARE @KolonAdi VARCHAR(100);
  DECLARE @KolonAdiListesiSon NVARCHAR(4000);
  DECLARE @SQLSorgu NVARCHAR(4000);
  DECLARE CursorYapisi CURSOR FOR
  SELECT DISTINCT
      c.TABLE_NAME
  FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS c
    LEFT OUTER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLES t
      ON c.TABLE_CATALOG = t.TABLE_CATALOG
        AND c.TABLE_SCHEMA = t.TABLE_SCHEMA
        AND c.TABLE_NAME = t.TABLE_NAME
  WHERE t.TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
     AND c.TABLE_CATALOG = @AktarilacakDB
     AND c.TABLE_NAME NOT IN ( 'sysdiagrams' );
  OPEN CursorYapisi;
  FETCH NEXT FROM CursorYapisi
  INTO @TabloAdi;
  WHILE @@FETCH_STATUS = 0
  BEGIN
    CREATE TABLE #tabloadlari
    (
      tabload VARCHAR(25)
    );

    DECLARE CursorYapisi2 CURSOR FOR

    SELECT DISTINCT
        c.COLUMN_NAME
    FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS c
      LEFT OUTER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLES t
        ON c.TABLE_CATALOG = t.TABLE_CATALOG
          AND c.TABLE_SCHEMA = t.TABLE_SCHEMA
          AND c.TABLE_NAME = t.TABLE_NAME
    WHERE t.TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
       AND c.TABLE_CATALOG = @AktarilacakDB
       AND c.TABLE_NAME NOT IN ( 'sysdiagrams' )
       AND c.TABLE_NAME = @TabloAdi;
    OPEN CursorYapisi2;
    FETCH NEXT FROM CursorYapisi2
    INTO @KolonAdi;
    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
    BEGIN
      -- 

      PRINT @KolonAdi;
      INSERT INTO #tabloadlari
      (
        tabload
      )
      VALUES
      (@KolonAdi -- tabload - varchar(25) 
        );
      FETCH NEXT FROM CursorYapisi2
      INTO @KolonAdi;
    END;
    CLOSE CursorYapisi2;
    DEALLOCATE CursorYapisi2;
    DECLARE @KolonAdiListesi VARCHAR(4000);
    SET @KolonAdiListesi = '';
    SELECT @KolonAdiListesi = @KolonAdiListesi + tabload + ', '
    FROM #tabloadlari;
    SELECT @KolonAdiListesiSon = SUBSTRING(@KolonAdiListesi, 0, LEN(@KolonAdiListesi));
    --PRINT @KolonAdiListesi 
    DROP TABLE #tabloadlari;
    SET @SQLSorgu
      = N'SET IDENTITY_INSERT [' + @VeritabaniAdi2 + N'].[dbo].[' + @TabloAdi + N'] ON INSERT INTO ['
       + @AktarilanDB + N'].[dbo].[' + @TabloAdi + N'] ( ' + @KolonAdiListesiSon + N' ) SELECT '
       + @KolonAdiListesiSon + N' FROM [' + @AktarilacakDB + N'].[dbo].[' + @TabloAdi
       + N'] SET IDENTITY_INSERT [' + @VeritabaniAdi2 + N'].[dbo].[' + @TabloAdi + N'] OFF;';
    EXEC (@SQLSorgu);
    --PRINT @SQLSorgu; 
    FETCH NEXT FROM CursorYapisi
    INTO @TabloAdi;
  END;
  CLOSE CursorYapisi;
  DEALLOCATE CursorYapisi;
END;

Prosedürü oluşturalım.

Şimdi test edelim.

EXEC dbo.DBTabloVeriAktar @AktarilacakDB = 'DB1', -- varchar(100) 
             @AktarilanDB = 'DB2';  -- varchar(100)

Sorguyu çalıştırdığınızda ikinci veritabanı içine verilerin başarıyla eklendiğini göreceksiniz.

SQL Server'da İki Veritabanı Arasında Veri Aktarımı

Görüldüğü üzere veriler başarıyla ikinci veritabanında ki iki tabloya da kopyalandı.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

1.515 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!