SQL Server’da Veritabanındaki Tüm Foreign Key’leri Kaldırmak

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da veritabanındaki Tüm Foreign Key’leri kaldırmak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server’da bazı durumlarda veritabanındaki Tüm Foreign Key’leri Kaldırmak ihtiyacı duyabilirsiniz.

Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

DECLARE @SQL VARCHAR(MAX) = '';
SELECT @SQL
  = @SQL + 'ALTER TABLE ' + QUOTENAME(FK.TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(FK.TABLE_NAME) + ' DROP CONSTRAINT ['
   + RTRIM(C.CONSTRAINT_NAME) + '];' + CHAR(13)
--SELECT K_Table = FK.TABLE_NAME, FK_Column = CU.COLUMN_NAME, PK_Table = PK.TABLE_NAME, PK_Column = PT.COLUMN_NAME, Constraint_Name = C.CONSTRAINT_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.REFERENTIAL_CONSTRAINTS C
  INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS FK
    ON C.CONSTRAINT_NAME = FK.CONSTRAINT_NAME
  INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS PK
    ON C.UNIQUE_CONSTRAINT_NAME = PK.CONSTRAINT_NAME
  INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE CU
    ON C.CONSTRAINT_NAME = CU.CONSTRAINT_NAME
  INNER JOIN
  (
    SELECT i1.TABLE_NAME,
        i2.COLUMN_NAME
    FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS i1
      INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE i2
        ON i1.CONSTRAINT_NAME = i2.CONSTRAINT_NAME
    WHERE i1.CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'
  ) PT
    ON PT.TABLE_NAME = PK.TABLE_NAME;

--EXEC (@SQL)

PRINT @SQL;

Yukarıdaki kodu çalıştırdığınızda aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz.

SQL Server'da Veritabanındaki Tüm Foreign Key'leri Kaldırmak

Görüldüğü üzere Tüm Foreign Key’leri Kaldırma kodu oluşturuldu. Gerisi bu kodları kopyalayıp, ilgili veritabanında çalıştırmak.

Not : Bu işlemi canlı veritabanı üzerinde denemeyin. Sorumluluk size aittir.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

150 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!