SQL Server’da Tarih Sütununun Ortalamasını Bulmak

Herkese merhaba,

Bu yazıda size SQL Server’da bir tabloda tarih sütununun ortalama değerinin nasıl hesaplanacağından bahsedeceğim. Bu işlem için aşağıdaki kod bloğunu inceleyin.

--Veri Ekleme
CREATE TABLE Tarihler ( TarihAlani DATETIME );
GO

--Insert ile kayıt eklemek

INSERT INTO Tarihler
VALUES ( GETDATE() );
INSERT INTO Tarihler
VALUES ( GETDATE() - 1 );
INSERT INTO Tarihler
VALUES ( GETDATE() - 2);
INSERT INTO Tarihler
VALUES ( GETDATE() - 3 );
INSERT INTO Tarihler
VALUES ( GETDATE() - 4 );

--Listelemek
SELECT * FROM dbo.Tarihler

--Ortalamasının bulunması
SELECT CAST(AVG(CAST(TarihAlani AS INT)) AS DATETIME) FROM Tarihler;
SELECT CAST(AVG(CAST(TarihAlani AS FLOAT)) AS DATETIME) FROM Tarihler;	

Yukarıdaki kod bloğunda eklenmiş olan 5 tarih değerinin ortalamasını alarak bize sonuç döndürecektir.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Şunlar makaleler de hoşunuza gidebilir