SQL Server’da Text Dosyasına Yazı Yazdıran Prosedür

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da text dosyasına yazı yazdıran prosedür hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda text dosyası oluşturup içine veri yazdırmak isteyebiliriz.

Bu işlemi yapmak için ilk olarak aşağıdaki ayarlamaları yapmanız ve test için bir veritabanı oluşturmanız gerekmekte.

USE master;
GO
EXEC master.dbo.sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO
EXEC master.dbo.sp_configure 'xp_cmdshell', 1;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO

--Veritabanını oluşturuyoruz 

CREATE DATABASE YoutubeDenemelerim; --Kendi veritabanı isminizi burada değiştirin 
GO
USE YoutubeDenemelerim; --Kendi veritabanı isminizi burada düzeltin 
GO

İşlemi yaptıktan sonra aşağıdaki prosedürü oluşturalım.

-- Not : Windows'un kurulu olduğu sürücü için bu prosedür çalışmamaktadır. 

CREATE PROC TextDosyasinaVeriYaz
(
  @BilgisayarHardDisk NVARCHAR(100),
  @DosyaAdi NVARCHAR(100),
  @YazilacakYazi NVARCHAR(1000)
)
AS
BEGIN
  DECLARE @SQLKodu NVARCHAR(2000);
  SET @SQLKodu = N'echo ' + @YazilacakYazi + N' > ' + N'' + @BilgisayarHardDisk + N':\' + @DosyaAdi + N'.txt';
  EXEC master..xp_cmdshell @SQLKodu, no_output;
END; 

--Prosedürü çalıştıralım 

EXEC dbo.TextDosyasinaVeriYaz @BilgisayarHardDisk = N'D',      -- nvarchar(100) 
               @DosyaAdi = N'Pelin',         -- nvarchar(100) 
               @YazilacakYazi = N'Yavuz Selim Kart'; -- nvarchar(1000)

Prosedürü çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir sonuç alacaksınız.

SQL Server’da Text Dosyasına Yazı Yazdıran Prosedür

Pelin adında text dosyası oluştu. Dosyanın içini kontrol edelim.

SQL Server’da Text Dosyasına Yazı Yazdıran Prosedür

Dosyanın içinde Yavuz Selim Kart yazıyor.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

723 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!