SQL Server’da Tüm Veritabanında Metin Aramak

Herkese merhaba,

Bu kısımda SQL Server’da tüm veritabanında metin arama kodları olacak.

/*
Use this script to search all objects, in all databases on the server, that 
are SQL language-defined modules in SQL Server.  These include the following:

D	DEFAULT (constraint or stand-alone)
P	SQL Stored Procedure
RF	Replication-filter-procedure
V	View
TR	SQL DML Trigger
FN	SQL scalar function
IF	SQL inline table-valued function
TF	SQL table-valued function (2012 - 2016)
R	Rule (old-style, stand-alone)
*/
DECLARE @cmd				varchar(1000),
		@search_string		varchar(200)

CREATE TABLE #temp(
	[Database_Name]		sysname,
	[Schema_Name]		sysname,
	[Object_Name]		sysname,
	[Object_Type]		nvarchar(60))

-- Set the search string
SET @search_string = 'categoryid'

SET @cmd = 'INSERT INTO #temp SELECT DISTINCT ''?'', s.name AS Schema_Name, o.name AS Object_Name, o.type_desc FROM [?].sys.sql_modules m INNER JOIN [?].sys.objects o ON m.object_id = o.object_id INNER JOIN [?].sys.schemas s ON o.schema_id = s.schema_id WHERE m.definition Like ''%' + @search_string + '%'''

-- Uncomment the following if you have problems with your command and want to see the command
--PRINT @cmd

-- Run for every database on the server
EXEC sp_msforeachdb @cmd

-- Retrieve your results from the temp table
SELECT *
FROM #temp
ORDER BY [Database_Name], [Object_Name], [Object_Type]

-- If you want to omit certain databases from your results, simply add 
-- the appropriate WHERE clause, as in the following:
--SELECT *
--FROM #temp
--WHERE db NOT IN ('DB1', 'DB4', 'DB7')
--ORDER BY db, obj_type, obj_name

DROP TABLE #temp

GO
410 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!