İleri Seviye SQL Server Sql Server

SQL Server’da Veritabanındaki Tüm İndeksleri Listelemek

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da veritabanındaki tüm indekslerin listelenmesi hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda veritabanındaki tüm indeks değerlerinin listelenmesini isteyebiliriz.

Aşağıdaki kod yardımıyla bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

select i.[name] as index_name,
  substring(column_names, 1, len(column_names)-1) as [columns],
  case when i.[type] = 1 then 'Clustered index'
    when i.[type] = 2 then 'Nonclustered unique index'
    when i.[type] = 3 then 'XML index'
    when i.[type] = 4 then 'Spatial index'
    when i.[type] = 5 then 'Clustered columnstore index'
    when i.[type] = 6 then 'Nonclustered columnstore index'
    when i.[type] = 7 then 'Nonclustered hash index'
    end as index_type,
  case when i.is_unique = 1 then 'Unique'
    else 'Not unique' end as [unique],
  schema_name(t.schema_id) + '.' + t.[name] as table_view, 
  case when t.[type] = 'U' then 'Table'
    when t.[type] = 'V' then 'View'
    end as [object_type]
from sys.objects t
  inner join sys.indexes i
    on t.object_id = i.object_id
  cross apply (select col.[name] + ', '
          from sys.index_columns ic
            inner join sys.columns col
              on ic.object_id = col.object_id
              and ic.column_id = col.column_id
          where ic.object_id = t.object_id
            and ic.index_id = i.index_id
              order by col.column_id
              for xml path ('') ) D (column_names)
where t.is_ms_shipped <> 1
and index_id > 0
order by i.[name]

Kodu çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir sonuç alacaksınız.

Görüldüğü üzere tüm indeks değerleri listelenmiş oldu.

Ben işlemin örnek bir işlem olması açısından Northwind veritabanı üzerinde çalıştırdım. Siz istediğiniz veritabanı üzerinde çalıştırabilirsiniz.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

15 Kez Okundu
SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Yazar hakkında

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli birisiyim.

Kopyalamak Yasaktır!