SQL Server’da Veritabanındaki Tüm Index’leri Listelemek

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da veritabanındaki tüm Index’lerin listelenmesi hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda veritabanındaki tüm Index değerlerinin listelenmesini isteyebiliriz.

Aşağıdaki kod yardımıyla bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

SELECT i.[name] AS index_name,
    SUBSTRING(column_names, 1, LEN(column_names) - 1) AS [columns],
    CASE
      WHEN i.[type] = 1 THEN
        'Clustered index'
      WHEN i.[type] = 2 THEN
        'Nonclustered unique index'
      WHEN i.[type] = 3 THEN
        'XML index'
      WHEN i.[type] = 4 THEN
        'Spatial index'
      WHEN i.[type] = 5 THEN
        'Clustered columnstore index'
      WHEN i.[type] = 6 THEN
        'Nonclustered columnstore index'
      WHEN i.[type] = 7 THEN
        'Nonclustered hash index'
    END AS index_type,
    CASE
      WHEN i.is_unique = 1 THEN
        'Unique'
      ELSE
        'Not unique'
    END AS [unique],
    SCHEMA_NAME(t.schema_id) + '.' + t.[name] AS table_view,
    CASE
      WHEN t.[type] = 'U' THEN
        'Table'
      WHEN t.[type] = 'V' THEN
        'View'
    END AS [object_type]
FROM sys.objects t
  INNER JOIN sys.indexes i
    ON t.object_id = i.object_id
  CROSS APPLY
(
  SELECT col.[name] + ', '
  FROM sys.index_columns ic
    INNER JOIN sys.columns col
      ON ic.object_id = col.object_id
        AND ic.column_id = col.column_id
  WHERE ic.object_id = t.object_id
     AND ic.index_id = i.index_id
  ORDER BY col.column_id
  FOR XML PATH('')
) D(column_names)
WHERE t.is_ms_shipped <> 1
   AND index_id > 0
ORDER BY i.[name];

Kodu çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir sonuç alacaksınız.

SQL Server’da Veritabanındaki Tüm Index'leri Listelemek

Görüldüğü üzere tüm Index değerleri listelenmiş oldu.

Ben işlemin örnek bir işlem olması açısından Northwind veritabanı üzerinde çalıştırdım. Siz istediğiniz veritabanı üzerinde çalıştırabilirsiniz.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

532 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!