SQL Server’da Veritabanındaki Tüm Tabloların Scriptini Almak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da veritabanındaki tüm tabloların scriptini almak hakkında bilgi vereceğim. SQL Server’da bazı durumlarda bir tablonun ya da tüm tabloların scriptini alma ihtiyacınız olabilir. Aşağıdaki kod yardımıyla bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz.

 SELECT 'CREATE TABLE [' + so.name + '] (' + o.list + ')'
    + CASE
       WHEN tc.Constraint_Name IS NULL THEN
         ''
       ELSE
         'ALTER TABLE [' + so.Name + '] ADD CONSTRAINT ' + tc.Constraint_Name + ' PRIMARY KEY ' + ' ('
         + LEFT(j.list, LEN(j.list) - 1) + ')'
     END
FROM sysobjects so
  CROSS APPLY
(
  SELECT ' [' + column_name + '] ' + data_type
      + CASE data_type
         WHEN 'sql_variant' THEN
           ''
         WHEN 'text' THEN
           ''
         WHEN 'ntext' THEN
           ''
         WHEN 'xml' THEN
           ''
         WHEN 'decimal' THEN
           '(' + CAST(numeric_precision AS VARCHAR) + ', ' + CAST(numeric_scale AS VARCHAR) + ')'
         ELSE
           COALESCE(  '(' + CASE
                      WHEN character_maximum_length = -1 THEN
                        'MAX'
                      ELSE
                        CAST(character_maximum_length AS VARCHAR)
                    END + ')',
                 ''
               )
       END + ' '
      + CASE
         WHEN EXISTS
           (
             SELECT id
             FROM syscolumns
             WHERE OBJECT_NAME(id) = so.name
                AND name = '[' + column_name + ']'
                AND COLUMNPROPERTY(id, name, 'IsIdentity') = 1
           ) THEN
           'IDENTITY(' + CAST(IDENT_SEED(so.name) AS VARCHAR) + ',' + CAST(IDENT_INCR(so.name) AS VARCHAR)
           + ')'
         ELSE
           ''
       END + ' ' + (CASE
               WHEN IS_NULLABLE = 'No' THEN
                 'NOT '
               ELSE
                 ''
             END
             ) + 'NULL ' + CASE
                      WHEN information_schema.columns.COLUMN_DEFAULT IS NOT NULL THEN
                        'DEFAULT ' + information_schema.columns.COLUMN_DEFAULT
                      ELSE
                        ''
                    END + ', '
  FROM information_schema.columns
  WHERE table_name = so.name
  ORDER BY ordinal_position
  FOR XML PATH('')
) o(list)
  LEFT JOIN information_schema.table_constraints tc
    ON tc.Table_name = so.Name
      AND tc.Constraint_Type = 'PRIMARY KEY'
  CROSS APPLY
(
  SELECT '[' + Column_Name + '], '
  FROM information_schema.key_column_usage kcu
  WHERE kcu.Constraint_Name = tc.Constraint_Name
  ORDER BY ORDINAL_POSITION
  FOR XML PATH('')
) j(list)
WHERE xtype = 'U'
   AND name NOT IN ( 'dtproperties' );

Kodu seçmiş olduğunuz veritabanı üzerinde çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir sonuç göreceksiniz. SQL Server’da Veritabanındaki Tüm Tabloların Scriptini Almak Görüldüğü üzere tüm tabloların scriptini oluşturmuş oldu. Dilediğinizi seçip kullanabilirsiniz.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

295 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!