SQL Server Int Veri Tipi

SQL Server Int Veri Tipi

-2.147.483.648 ile 2.147.483.647 arası tam sayıları tutan veri tipidir. 4 byte yer kaplar.

SQL Server Alter Table

SQL Server Alter Table

Herkese merhaba, SQL Server’da mevcut tablolarımızda bazen değişiklik yapmamız gerekebilir. Tabloya bir alan eklemek, var olan alanın adını, tipini ,boyutunu değiştirmek gibi işlemler yapabiliriz. İşte bu tür düzenlemeleri yaparken ALTER TABLE ifadesini kullanıyoruz. İlk olarak örnek bir tablo oluşturalım.

Tablo oluşturulduktan sonra bu şekilde bir mesaj almamız gerekli. Command(s) completed […]

SQL Server Random Fonksiyonu

SQL Server Random Fonksiyonu

Herkese merhaba, Bu yazıda size SQL Server Random Fonksiyonundan bahsedeceğim. RAND() fonksiyonu geriye float tipinde sonuç döndürür. İlk olarak genel kullanımına bakarsak Random fonksiyonu şu şekilde çalışır. Burada her defasında bize farklı bir sayı üretecektir. 1 ile 9 arasında bir sayı üretmek istiyorsak ne yapacağız.

1 ile 99 arasında bir sayı üretmek istiyorsak ne yapacağız. […]

SQL Server Delete

SQL Server Delete

Herkese merhaba, Bu yazıda sizlere SQL Server’da Delete kullanımından bahsedeceğim. Delete, veritabanı üzerinde bir tabloda istenilen kayıtları silmek amacıyla kullanılan bir terimdir. Tabi ki bu terimi de olduğu gibi kullanamayız. Bu terimi kullanırken bir şart vermemiz gerekli. Bu şartta where şartıdır. Where şartı hangi işlemin silineceği hakkında fikir veren kısımdır diyebiliriz. […]

SQL Server Truncate Table Kullanımı

SQL Server Truncate Table Kullanımı

Herkese merhaba, MSSQL’de tablo içinde yer alan satırları hızlı bir şekilde silmek isteyebiliriz. Bu işlemin yapılabilmesi için gerekli izin yetkilerine sahip olunmalıdır. İşlem en genel olarak tablo içinin temizlenmesi ve identity alanının önceden belirtilen numaradan başlaması için yapılır. Örnek verecek olursak. Bir tablomuz var diyelim. Bu tabloya 500 satır veri ekledik […]

SQL Server Nvarchar Veri Tipi

SQL Server Nvarchar Veri Tipi

Değişken uzunlukta unicode karakter verisi saklamak için kullanılan bir veri tipidir. Varchar ile kullanımı aynıdır. Unicode karakterleri de saklayabilir. Nvarchar(n) şeklinde kullanılır ve n değeri 1 ile 4000 arasındadır. Varchar’ın iki katı kadar yer kaplar. Belirlenmiş maksimum uzunluk 4000 karakter olmasına rağmen varchar(max) parametresiyle 2^31 byte’a kadar veri depolanabilir.

SQL Server Nchar Veri Tipi

SQL Server Nchar Veri Tipi

Char ile kullanımı aynıdır. Sabit uzunlukta 4000 karakter unicode karakter verisi saklamak için kullanılan bir veri tipidir. Boyutu değişken olmakla birlikte kısa olan değerler atanan uzunluğa tamamlanır. Char’ın iki katı kadar yer kaplar.