SQL Server’da Job’un Kurulum ve Çalıştırılma Bilgileri Hakkında Bilgi Edinme

Herkese merhaba,

Bu yazıda sizlere SQL Server’da job’un kurulum ve çalıştırılma bilgileri hakkında bilgi edinme üzerine bilgi vereceğim.

SQL Server’da oluşturmuş olduğunuz jobların kurulum ve çalıştırılması hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz.

Sorgumuz job adı, job’un çalıştırdığı komut gibi birçok bilgiyi tüm joblar için bize getirecektir.

SELECT [sJOB].[job_id] AS [JobID],
    [sJOB].[name] AS [JobName],
    [sJSTP].[step_uid] AS [StepID],
    [sJSTP].[step_id] AS [StepNo],
    [sJSTP].[step_name] AS [StepName],
    CASE [sJSTP].[subsystem]
      WHEN 'ActiveScripting' THEN
        'ActiveX Script'
      WHEN 'CmdExec' THEN
        'Operating system (CmdExec)'
      WHEN 'PowerShell' THEN
        'PowerShell'
      WHEN 'Distribution' THEN
        'Replication Distributor'
      WHEN 'Merge' THEN
        'Replication Merge'
      WHEN 'QueueReader' THEN
        'Replication Queue Reader'
      WHEN 'Snapshot' THEN
        'Replication Snapshot'
      WHEN 'LogReader' THEN
        'Replication Transaction-Log Reader'
      WHEN 'ANALYSISCOMMAND' THEN
        'SQL Server Analysis Services Command'
      WHEN 'ANALYSISQUERY' THEN
        'SQL Server Analysis Services Query'
      WHEN 'SSIS' THEN
        'SQL Server Integration Services Package'
      WHEN 'TSQL' THEN
        'Transact-SQL script (T-SQL)'
      ELSE
        sJSTP.subsystem
    END AS [StepType],
    [sPROX].[name] AS [RunAs],
    [sJSTP].[database_name] AS [Database],
    [sJSTP].[command] AS [ExecutableCommand],
    CASE [sJSTP].[on_success_action]
      WHEN 1 THEN
        'Quit the job reporting success'
      WHEN 2 THEN
        'Quit the job reporting failure'
      WHEN 3 THEN
        'Go to the next step'
      WHEN 4 THEN
        'Go to Step: ' + QUOTENAME(CAST([sJSTP].[on_success_step_id] AS VARCHAR(3))) + ' '
        + [sOSSTP].[step_name]
    END AS [OnSuccessAction],
    [sJSTP].[retry_attempts] AS [RetryAttempts],
    [sJSTP].[retry_interval] AS [RetryInterval (Minutes)],
    CASE [sJSTP].[on_fail_action]
      WHEN 1 THEN
        'Quit the job reporting success'
      WHEN 2 THEN
        'Quit the job reporting failure'
      WHEN 3 THEN
        'Go to the next step'
      WHEN 4 THEN
        'Go to Step: ' + QUOTENAME(CAST([sJSTP].[on_fail_step_id] AS VARCHAR(3))) + ' ' + [sOFSTP].[step_name]
    END AS [OnFailureAction]
FROM [msdb].[dbo].[sysjobsteps] AS [sJSTP]
  INNER JOIN [msdb].[dbo].[sysjobs] AS [sJOB]
    ON [sJSTP].[job_id] = [sJOB].[job_id]
  LEFT JOIN [msdb].[dbo].[sysjobsteps] AS [sOSSTP]
    ON [sJSTP].[job_id] = [sOSSTP].[job_id]
      AND [sJSTP].[on_success_step_id] = [sOSSTP].[step_id]
  LEFT JOIN [msdb].[dbo].[sysjobsteps] AS [sOFSTP]
    ON [sJSTP].[job_id] = [sOFSTP].[job_id]
      AND [sJSTP].[on_fail_step_id] = [sOFSTP].[step_id]
  LEFT JOIN [msdb].[dbo].[sysproxies] AS [sPROX]
    ON [sJSTP].[proxy_id] = [sPROX].[proxy_id]
ORDER BY [JobName],
     [StepNo];

Sorguyu çalıştırdığınızda eğer daha önceden job oluşturdu iseniz aşağıdaki gibi bir sonuç göreceksiniz ya da daha fazla job hakkında daha fazla bilgi göreceksiniz.

SQL Server’da Job’un Kurulum ve Çalıştırılma Bilgileri Hakkında Bilgi Edinme

Görüldüğü üzere bize job’un kurulum ve çalıştırılması ile ilgili çeşitli bilgileri sorgumuz bize getirmiş oldu. İhtiyacınıza göre kullanabilirsiniz.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

231 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!