Orta Seviye SQL Server Sql Server

SQL Server’da Tüm Foreign Keyleri Listelemek

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Herkese merhaba,

Bu kısımda SQL Server’da tüm foreign keyleri listeleme kodları olacak.

Kod 1

SELECT PKTABLE_QUALIFIER = CONVERT(SYSNAME,DB_NAME()), 
    PKTABLE_OWNER = CONVERT(SYSNAME,SCHEMA_NAME(O1.SCHEMA_ID)), 
    PKTABLE_NAME = CONVERT(SYSNAME,O1.NAME), 
    PKCOLUMN_NAME = CONVERT(SYSNAME,C1.NAME), 
    FKTABLE_QUALIFIER = CONVERT(SYSNAME,DB_NAME()), 
    FKTABLE_OWNER = CONVERT(SYSNAME,SCHEMA_NAME(O2.SCHEMA_ID)), 
    FKTABLE_NAME = CONVERT(SYSNAME,O2.NAME), 
    FKCOLUMN_NAME = CONVERT(SYSNAME,C2.NAME), 
    -- Force the column to be non-nullable (see SQL BU 325751) 
    --KEY_SEQ       = isnull(convert(smallint,k.constraint_column_id), sysconv(smallint,0)), 
    UPDATE_RULE = CONVERT(SMALLINT,CASE OBJECTPROPERTY(F.OBJECT_ID,'CnstIsUpdateCascade') 
                    WHEN 1 THEN 0 
                    ELSE 1 
                   END), 
    DELETE_RULE = CONVERT(SMALLINT,CASE OBJECTPROPERTY(F.OBJECT_ID,'CnstIsDeleteCascade') 
                    WHEN 1 THEN 0 
                    ELSE 1 
                   END), 
    FK_NAME = CONVERT(SYSNAME,OBJECT_NAME(F.OBJECT_ID)), 
    PK_NAME = CONVERT(SYSNAME,I.NAME), 
    DEFERRABILITY = CONVERT(SMALLINT,7)  -- SQL_NOT_DEFERRABLE 
FROM  SYS.ALL_OBJECTS O1, 
    SYS.ALL_OBJECTS O2, 
    SYS.ALL_COLUMNS C1, 
    SYS.ALL_COLUMNS C2, 
    SYS.FOREIGN_KEYS F 
    INNER JOIN SYS.FOREIGN_KEY_COLUMNS K 
     ON (K.CONSTRAINT_OBJECT_ID = F.OBJECT_ID) 
    INNER JOIN SYS.INDEXES I 
     ON (F.REFERENCED_OBJECT_ID = I.OBJECT_ID 
       AND F.KEY_INDEX_ID = I.INDEX_ID) 
WHERE O1.OBJECT_ID = F.REFERENCED_OBJECT_ID 
    AND O2.OBJECT_ID = F.PARENT_OBJECT_ID 
    AND C1.OBJECT_ID = F.REFERENCED_OBJECT_ID 
    AND C2.OBJECT_ID = F.PARENT_OBJECT_ID 
    AND C1.COLUMN_ID = K.REFERENCED_COLUMN_ID
    AND C2.COLUMN_ID = K.PARENT_COLUMN_ID

Kod 2

SELECT C.TABLE_CATALOG [PKTABLE_QUALIFIER], 
    C.TABLE_SCHEMA [PKTABLE_OWNER], 
    C.TABLE_NAME [PKTABLE_NAME], 
    KCU.COLUMN_NAME [PKCOLUMN_NAME], 
    C2.TABLE_CATALOG [FKTABLE_QUALIFIER], 
    C2.TABLE_SCHEMA [FKTABLE_OWNER], 
    C2.TABLE_NAME [FKTABLE_NAME], 
    KCU2.COLUMN_NAME [FKCOLUMN_NAME], 
    RC.UPDATE_RULE, 
    RC.DELETE_RULE, 
    C.CONSTRAINT_NAME [FK_NAME], 
    C2.CONSTRAINT_NAME [PK_NAME], 
    CAST(7 AS SMALLINT) [DEFERRABILITY] 
FROM  INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS C 
    INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE KCU 
     ON C.CONSTRAINT_SCHEMA = KCU.CONSTRAINT_SCHEMA 
      AND C.CONSTRAINT_NAME = KCU.CONSTRAINT_NAME 
    INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.REFERENTIAL_CONSTRAINTS RC 
     ON C.CONSTRAINT_SCHEMA = RC.CONSTRAINT_SCHEMA 
      AND C.CONSTRAINT_NAME = RC.CONSTRAINT_NAME 
    INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS C2 
     ON RC.UNIQUE_CONSTRAINT_SCHEMA = C2.CONSTRAINT_SCHEMA 
      AND RC.UNIQUE_CONSTRAINT_NAME = C2.CONSTRAINT_NAME 
    INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE KCU2 
     ON C2.CONSTRAINT_SCHEMA = KCU2.CONSTRAINT_SCHEMA 
      AND C2.CONSTRAINT_NAME = KCU2.CONSTRAINT_NAME 
      AND KCU.ORDINAL_POSITION = KCU2.ORDINAL_POSITION 
WHERE C.CONSTRAINT_TYPE = 'FOREIGN KEY'
52 Kez Okundu
SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Yazar hakkında

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli birisiyim.

Kopyalamak Yasaktır!
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro
Reklam Eklentisi Kullanıyorsunuz

Lütfen bizlere destek için reklam eklentisi olmadan sitemizi ziyaret edin.

Şimdiden teşekkür ederiz.

Powered By
CHP Adblock Detector Plugin | Codehelppro