SQL Server’da Yürüyen Bakiye

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da yürüyen bakiye hakkında bilgi vereceğim.

Aslında bu bilgiyi veren ve kodları hazırlayan kişi Vedat Özer Bey. Sorguyu hazırlamış. Gerekli açıklamaları eklemiş. Bana da paylaşması kaldı.

Kendisine bu çalışması için ayrıca teşekkürler.

İlk olarak yürüyen bakiye nedir kısmına değinelim.

Yürüyen bakiye kısaca müşteriden tahsilat yapıldıktan sonra müşteri bakiyesinin yeniden hesaplanmasıdır.

Aşağıdaki kod bloğunu yeni oluşturduğunuz veritabanı üzerinde deneyebilirsiniz.

SET NOCOUNT ON;
IF (OBJECT_ID('tempdb..#SONUC') IS NOT NULL)
BEGIN
  DROP TABLE #SONUC;
END;
CREATE TABLE #SONUC
(
  TARIH DATETIME,
  KOD VARCHAR(15),
  MIKTAR DECIMAL(38, 2),
  DEPOKODU VARCHAR(15),
  ONCEKIBAKIYE DECIMAL(38, 2),
  GUNCELBAKIYE DECIMAL(38, 2)
);
IF (OBJECT_ID('tempdb..#TABLOM') IS NOT NULL)
BEGIN
  DROP TABLE #TABLOM;
END;
CREATE TABLE #TABLOM
(
  TARIH DATETIME,
  KOD VARCHAR(15),
  MIKTAR DECIMAL(38, 2),
  DEPOKODU VARCHAR(15)
);
INSERT INTO #TABLOM
(
  TARIH,
  KOD,
  MIKTAR,
  DEPOKODU
)
SELECT '2019-12-10',
    'A001',
    10,
    '100'
UNION ALL
SELECT '2019-12-10',
    'A001',
    -10,
    '100'
UNION ALL
SELECT '2019-12-10',
    'A001',
    10,
    '102'
UNION ALL
SELECT '2019-12-10',
    'B001',
    10,
    '100'
UNION ALL
SELECT '2019-12-20',
    'B001',
    -20,
    '100';
CREATE CLUSTERED INDEX COZUMPARK ON #TABLOM (KOD, DEPOKODU, TARIH);
DECLARE @GUNCELBAKIYE DECIMAL(38, 2);
SET @GUNCELBAKIYE = 0;
DECLARE @ONCEKIBAKIYE DECIMAL(38, 2);
DECLARE @ALTBAKIYE DECIMAL(38, 2);
SET @ONCEKIBAKIYE = 0;
DECLARE @KOD VARCHAR(15),
    @DEPO VARCHAR(15);
DECLARE STOKKART CURSOR FOR
SELECT KOD,
    DEPOKODU
FROM #TABLOM
GROUP BY KOD,
     DEPOKODU;
OPEN STOKKART;
FETCH NEXT FROM STOKKART
INTO @KOD,
   @DEPO;
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
  IF @@ERROR = 0
  BEGIN
    SET @GUNCELBAKIYE = 0;
    SET @ONCEKIBAKIYE = 0;
    DECLARE @TARIH DATETIME,
        @MIKTAR DECIMAL(38, 2);
    DECLARE HAREKET CURSOR FOR
    SELECT TARIH,
        MIKTAR
    FROM #TABLOM
    WHERE KOD = @KOD
       AND DEPOKODU = @DEPO
    ORDER BY TARIH ASC;
    OPEN HAREKET;
    FETCH NEXT FROM HAREKET
    INTO @TARIH,
       @MIKTAR;
    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
    BEGIN
      IF @@ERROR = 0
      BEGIN
        SET @GUNCELBAKIYE = @GUNCELBAKIYE + @MIKTAR;
        SET @ONCEKIBAKIYE = @ONCEKIBAKIYE + @GUNCELBAKIYE - @MIKTAR;
        INSERT INTO #SONUC
        (
          TARIH,
          KOD,
          MIKTAR,
          DEPOKODU,
          ONCEKIBAKIYE,
          GUNCELBAKIYE
        )
        VALUES
        (@TARIH, @KOD, @MIKTAR, @DEPO, @ONCEKIBAKIYE, @GUNCELBAKIYE);
      END;
      FETCH NEXT FROM HAREKET
      INTO @TARIH,
         @MIKTAR;
    END;
    CLOSE HAREKET;
    DEALLOCATE HAREKET;
  END;
  FETCH NEXT FROM STOKKART
  INTO @KOD,
     @DEPO;
END;
CLOSE STOKKART;
DEALLOCATE STOKKART;
SELECT *
FROM #SONUC;

Sorguyu çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir sonuç alacaksınız.

SQL Server’da Yürüyen Bakiye

Aşağıda bu işlemin farklı çözümleri de mevcut. Kodları deneyebilirsiniz.

SET NOCOUNT ON;
IF (OBJECT_ID('tempdb..#TABLOM') IS NOT NULL)
BEGIN
  DROP TABLE #TABLOM;
END;
CREATE TABLE #TABLOM
(
  SATIRNO INT IDENTITY(1, 1),
  TARIH DATETIME,
  KOD VARCHAR(15),
  MIKTAR DECIMAL(38, 2),
  DEPOKODU VARCHAR(15),
  ONCEKIBAKIYE DECIMAL(38, 2),
  GUNCELBAKIYE DECIMAL(38, 2)
);
CREATE CLUSTERED INDEX SIRALAMA ON #TABLOM (KOD, DEPOKODU, TARIH);
CREATE INDEX STOKKART ON #TABLOM (KOD);
INSERT INTO #TABLOM
(
  TARIH,
  KOD,
  MIKTAR,
  DEPOKODU,
  ONCEKIBAKIYE,
  GUNCELBAKIYE
)
SELECT '2019-12-10',
    'A001',
    10,
    '100',
    0,
    0
UNION ALL
SELECT '2019-12-10',
    'A001',
    -10,
    '100',
    0,
    0
UNION ALL
SELECT '2019-12-10',
    'A001',
    10,
    '102',
    0,
    0
UNION ALL
SELECT '2019-12-10',
    'B001',
    10,
    '100',
    0,
    0
UNION ALL
SELECT '2019-12-20',
    'B001',
    -20,
    '100',
    0,
    0; 


DECLARE @KOD VARCHAR(15);
DECLARE @DEPO VARCHAR(15),
    @GUNCELBAKIYE DECIMAL(38, 2),
    @ONCEKIBAKIYE DECIMAL(38, 2);
SET @KOD = '';
SET @DEPO = '';
SET @GUNCELBAKIYE = 0;
SET @ONCEKIBAKIYE = 0;
UPDATE T
SET @GUNCELBAKIYE=GUNCELBAKIYE = MIKTAR + CASE
                       WHEN KOD = @KOD
                          AND DEPOKODU = @DEPO THEN
                         @GUNCELBAKIYE
                       ELSE
                         0
                     END,
  @ONCEKIBAKIYE=ONCEKIBAKIYE = CASE
                   WHEN KOD = @KOD
                     AND DEPOKODU = @DEPO THEN
                     @GUNCELBAKIYE - MIKTAR
                   ELSE
                     0
                 END,
  @KOD = KOD,
  @DEPO = DEPOKODU
FROM #TABLOM AS T WITH (TABLOCK)
OPTION (MAXDOP 1);
SELECT *
FROM #TABLOM;


SELECT SATIRNO,
    TARIH,
    KOD,
    MIKTAR,
    DEPOKODU,
    BAK.BAKIYE - MIKTAR [ONCEKIBAKIYE],
    BAK.BAKIYE [GUNCELBAKIYE]
FROM #TABLOM AS T
  OUTER APPLY
(
  SELECT SUM(MIKTAR) AS BAKIYE
  FROM #TABLOM AS BAKIYE
  WHERE BAKIYE.KOD = T.KOD
     AND BAKIYE.DEPOKODU = T.DEPOKODU
     AND BAKIYE.TARIH <= T.TARIH
     AND BAKIYE.SATIRNO <= T.SATIRNO
) BAK;SELECT SATIRNO,
    TARIH,
    KOD,
    MIKTAR,
    DEPOKODU,
    BAKIYE - MIKTAR [ONCEKIBAKIYE],
    BAKIYE [GUNCELBAKIYE]
FROM
(
  SELECT SATIRNO,
      TARIH,
      KOD,
      MIKTAR,
      DEPOKODU,
      (
        SELECT SUM(MIKTAR)
        FROM #TABLOM BAKIYE
        WHERE BAKIYE.KOD = T.KOD
           AND BAKIYE.DEPOKODU = T.DEPOKODU
           AND BAKIYE.TARIH <= T.TARIH
           AND BAKIYE.SATIRNO <= T.SATIRNO
      ) BAKIYE
  FROM #TABLOM AS T
) AS BAK;SELECT SATIRNO,
    TARIH,
    KOD,
    MIKTAR,
    DEPOKODU,
    BAKIYE - MIKTAR [ONCEKIBAKIYE],
    BAKIYE [GUNCELBAKIYE]
FROM
(
  SELECT SATIRNO,
      TARIH,
      KOD,
      MIKTAR,
      DEPOKODU,
      SUM(MIKTAR) OVER (PARTITION BY KOD,
                     DEPOKODU
               ORDER BY TARIH
               ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
              ) BAKIYE
  FROM #TABLOM AS T
) AS BAK;

Yukarıdaki kodları çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir sonuç göreceksiniz.

SQL Server’da Yürüyen Bakiye

Sorgu ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz Vedat Özer Beye ulaşabilirsiniz.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

390 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!